• DOSARUL pentru autorizarea activitatii de FURNIZARE

1. Cerere;
2. Copii ale actelor care dovedesc ca entitatea solicitanta este persoana legal constituita;
3. Documentatie tehnica de autorizare;
4. Copii ale autorizatiilor sau avizelor emise de alte organe de stat, necesare conform legii;
5. Alte informatii considerate necesare de catre solicitant în sustinerea cererii;
6. Dovada achitarii taxei si tarifului (Regulamentul de taxe si tarife).

· Documentatia tehnica de autorizare
necesara pentru obtinerea autorizatiei de furnizare trebuie sa contina, dupa caz, cel putin urmatoarele informatii:

· sursele si instalatiile radiologice la care se precizeaza tipul, modelul, componenta, denumirea comerciala, producatorul si importatorul;
· compartimentul administrativ responsabil cu aceste operatiuni;
· persoana responsabila, pregatirea generala si de specialitate;
· procedurile dupa care se desfasoara activitatea.