• DOSARUL pentru autorizarea activitatii de TRANSPORT

1. Cerere;
2. Copii ale actelor care dovedesc ca entitatea solicitanta este persoana legal constituita;
3. Documentatie tehnica de autorizare;
4. Copii ale autorizatiilor sau avizelor emise de alte organe de stat, necesare conform legii;
5. Alte informatii considerate necesare de catre solicitant în sustinerea cererii;
6. Dovada achitarii taxei si tarifului (Regulamentul de taxe si tarife).

· Documentatia tehnica de autorizare
necesara pentru obtinerea autorizatiei de tranzitare sau de transport trebuie sa contina informatiile necesare pentru a dovedi respectarea prevederilor normelor specifice de transport.

· În cazul utilizarii unor autolaboratoare sau transportul pe drumurile publice pentru realizarea practicii, documentatia tehnica de autorizare trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
· datele de identificare ale mijlocului de transport;
· descrierea amenajarilor speciale operate asupra mijlocului de transport;
· descrierea activitatilor care necesita transportul surselor radioactive;
· persoanele responsabile cu transportul, pregatirea generala si de specialitate;
· procedura de transport, inclusiv tratarea cazurilor de urgenta.