Misiune

Grupul de Lucru pentru Evaluarea Riscurilor privind Urgențele Nucleare și Radiologice are ca scop principal planificarea și implementarea pe domeniul de activitate a activităților ce contribuie la îndeplinirea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 768 din 19 octombrie 2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre.

Pentru îndeplinirea scopului principal grupul iși stabilește următoarele obiective:

  • Îmbunătățirea cadrului de reglementare a domeniului de activitate;
  • Studii, analize și evaluări în domeniul de activitate; 
  • Creşterea colaborării interinstituţionale şi a implicării societății civile; 
  • Contribuirea la dezvoltarea de strategii, politici şi planuri cu privire la reducerea riscului la dezastre şi de creştere a rezilienţei; 
  • Contribuirea la creșterea capacității de răspuns a sistemului național de management al situațiilor de urgență.

 

 Domeniul de activitate

Grupul de Lucru pentru Evaluarea Riscurilor privind Urgențele Nucleare și Radiologice desfășoară activități ce sprijină îndeplinirea obiectivelor din cadrul direcțiilor de acțiune stabilite în art. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 768 din 19 octombrie 2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre.  Activitățile stabilite sunt asociate tipurilor de risc nr. 14 și nr. 22 din Anexa nr. 1 din Hotărârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.