• Autorizatia de securitate radiologica pentru desfasurarea de activitati din domeniul nuclear
Autorizatia de securitate radiologica pentru desfasurarea de activitati din domeniul nuclear pentru:
a) amplasarea, productia, constructia, montajul, punerea în functiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul si exportul instalatiilor radiologice;
b) producerea, furnizarea, închirierea, transferarea, manipularea, detinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporara sau definitiva, transportarea, tranzitarea, importarea si exportarea materialelor radioactive, a deseurilor radioactive si a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante;
c) furnizarea si utilizarea aparaturii de control dozimetric al radiatiilor ionizante, a materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante precum si a mijloacelor de containerizare sau de transport, special amenajate în acest scop.

Autorizatia de securitate radiologica pentru desfasurarea de activitati din domeniul nuclear este documentul emis de comisie în baza Legii 111/1996 prin care se permite titularului sa desfasoare activitati nucleare în limitele si conditiile mentionate în document si cu respectarea prevederilor reglementarilor din domeniul nuclear aplicabile.

Autorizatia se emite la cererea persoanei legal constituite, pentru o activitate din domeniul nuclear sau pentru o practica, în care caz se precizeaza activitatile autorizate incluse în acea practica.

Furnizarea si utilizarea aparaturii de control dozimetric al radiatiilor ionizante, sunt permise, daca acestea poseda autorizatia de securitate radiologica de produs.

Sunt supuse autorizarii practicile si activitatile care nu îndeplinesc conditiile de exceptare sau de înregistrare.

Pentru fiecare din urmatoarele practici si activitati se emit autorizatii separate:
a) import, export;
b) închiriere, furnizare;
c) transfer;
d) tranzit;
e) utilizare;
f) producere;
g) manipulare;
h) detinere;
i) transport, expeditie