• Clasificarea permiselor de exercitare
Permis de exercitare nivel 1 eliberat de CNCAN persoanelor desemnate de titularul autorizatiei cu responsabilitati privind securitatea radiologica în desfasurarea activitatilor din domeniul nuclear cu risc radiologic nesemnificativ.

Permis de exercitare nivel 1 eliberat, dupa caz, de persoana legal constituita în curs de autorizare, sau de titularul de autorizatie, personalului propriu si care permite posesorilor sa execute activitati, în domeniul si specialitatea pentru care a fost eliberat, sub supravegherea unei persoane posesoare a permisului de exercitare nivel 1, 2 sau 3 eliberat de CNCAN.
- Permisele de exercitare de nivel 1, permit posesorilor sa desfasoare activitati, în domeniul si specialitatea pentru care au fost eliberate, pentru titularul de autorizatie care l-a eliberat sau care este mentionat de CNCAN în permisul de exercitare.
Permis de exercitare nivel 2 eliberat, de regula, de CNCAN, la cererea titularului de autorizatie, pentru personalul care desfasoara activitati din domeniul nuclear cu risc radiologic semnificativ si care permite posesorilor sa detina responsabilitati referitoare la securitatea radiologica în zona controlata/supravegheata sau sa conduca activitati cu surse de radiatii ori cu instalatii nucleare, în domeniul si specialitatea pentru care a fost eliberat permisul.

Permis de exercitare nivel 2 eliberat de titularul de autorizatie pentru personalul propriu care desfasoara activitati nucleare în domeniul autorizat. Acest tip de permis se elibereaza numai daca titularul de autorizatie este desemnat de CNCAN ca organism pentru certificarea personalului. Permisul de exercitare poate fi eliberat în acest caz pe subnivele.
- Permisul de exercitare nivel 2 permite posesorului sa desfasoare activitati, în domeniul si specialitatea pentru care acesta a fost eliberat, pentru titularul de autorizatie care l-a eliberat sau care este mentionat de CNCAN în permisul de exercitare.
Permis de exercitare nivel 3, prin care CNCAN desemneaza expertii acreditati în protectie radiologica, specialisti care au cunostintele si pregatirea necesare pentru a oferi consultanta pentru evaluarea dozelor, realizarea unei protectii efective a persoanelor si pentru utilizarea corecta a mijloacelor si echipamentelor de radioprotectie.
- Permisul de exercitare nivel 3 este nominal si permite exercitarea de activitati nucleare în domeniul si practica pentru care a fost eliberat, conform prevederilor legii, la orice titular de autorizatie.