• DOSARUL pentru autorizare prin ÎNREGISTRARE

1. Cerere;
2. Copii ale actelor care dovedesc ca entitatea solicitanta este persoana legal constituita;
3. Documentatie tehnica;
4. Copii ale autorizatiilor sau avizelor emise de alte organe de stat, necesare conform legii;
5. Alte informatii considerate necesare de catre solicitant în sustinerea cererii;
6. Dovada achitarii taxei si tarifului (Regulamentul de taxe si tarife).

Documentatia tehnica pentru înregistrare

· Documentatia tehnica pentru înregistrare va specifica, dupa caz :

· Tipul sursei sau instalatiei radiologice;
· Varianta constructiva;
· Componenta;
· Parametrii maximi;
· Datele de identificare;
· Anul de producere;
· Furnizorul
· Cantitatea
· Data la care a fost obtinut produsul;
· Utilizarile care i se dau;
· Localizarea în cadrul persoanei juridice ;
· Modul de respectare a instructiunilor de utilizare ;
· Masuri de radioprotectie necesare ;
· Intervalul de verificare si testare.

· Documentatia va fi însotita de o copie a facturii sau a altui act care dovedeste provenienta si, dupa caz, de o copie a testelor de acceptanta realizate de montator.
· Documentatia va contine datele persoanei responsabile, cu mentionarea permisului de exercitare, a pregatirii generale si a pregatirii în domeniul nuclear.