Cultura de securitate nucleară guvernează atitudinile şi comportamentele legate de securitatea nucleară la nivelul întregului personal al CNCAN şi este susţinută de sistemul de management al CNCAN. În cadrul organizaţiei şi în rândurile personalului se dezvoltă o cultură de securitate nucleară corespunzătoare cerinţelor, documentată în declaraţiile de politică.
Cultura de securitate nucleară este evaluată continuu şi îmbunătăţită. În relaţia cu titularii de autorizaţii şi alte părţi interesate, CNCAN promovează cultura de securitate nucleară şi contribuie la o mai bună înţelegere a acestui concept şi a caracteristicilor şi atributelor asociate de către cei implicaţi în activităţile nucleare.

Pentru o bună cultură de securitate nucleară sunt de o importanţă deosebită următoarele:

  • independenţa CNCAN ca autoritate de reglementare;
  • competenţa şi profesionalismul managementului de la toate nivelurile;
  • definirea clară a responsabilităţilor şi nivelelor de autoritate;
  • angajamentul pentru menţinerea securităţii nucleare ca primă prioritate în luarea deciziilor.