CNCAN asigură derularea în condiții optime a tuturor activităților nucleare pe teritoriul României, contribuind la protejarea populației, a personalului expus profesional, a pacienților și, nu în ultimul rând, a mediului înconjurător de riscurile asociate derulării activităților nucleare.

CNCAN contribuie la prevenirea riscurilor inadecvate pentru siguranța națională, la respectarea obligațiilor internaționale asumate de România în acest domeniu, precum și la transmiterea informațiilor în vederea asigurării transparenței în comunicare.

În atingerea obiectivelor misiunii sale, CNCAN aderă la principiile unei activități corespunzătoare de reglementare, autorizare și control – independență, deschidere, eficiență – pe care le aplică într-un mod realist și în concordanță cu valorile și mediul organizațional.

Certificat de performanta energetica