• Autorizatia de import – export
Autorizatia de import sau export se elibereaza pentru fiecare expeditie si/sau clasa de produse si permite efectuarea operatiunilor de import sau export si de furnizare pentru acele produse.

Pot fi importate sau exportate numai produse care au obtinut autorizatia de securitate radiologica de produs.


Importatorul trebuie sa îndeplineasca conditiile legale de posesie a instalatiilor radiologice sau a surselor de radiatie. În cazul importului în comision aceasta conditie trebuie sa fie îndeplinita de destinatarul final care va fi mentionat în autorizatie.


În cazul surselor radioactive sau a instalatiilor radiologice care contin surse radioactive importatorul sau exportatorul trebuie sa se asigure, în prealabil, ca beneficiarul îndeplineste conditiile legale de a intra în posesia produselor.


Coletele cu surse radioactive sau instalatii radiologice care contin surse radioactive nelivrate beneficiarilor într-un interval de timp rezonabil, indiferent de motiv, trebuie sa fie returnate la expeditor, pe cheltuiala importatorului sau exportatorului, dupa caz.


Este interzis importul surselor radioactive pentru care nu a fost stabilita modalitatea de dispunere ca deseu radioactiv.


Prin exceptie de la prevederile aplicabile de mai sus pot fi importate sau exportate instalatii radiologice si materiale radioactive sau surse de radiatie care nu au obtinut autorizatia de securitate radiologica de produs în urmatoarele cazuri:

a) sursele de radiatie constituie componentele unei instalatii radiologice sau materia prima pentru fabricarea unor surse de radiatie care au obtinut autorizatia de securitate radiologica de produs;
b) importul se face pentru dotare proprie cu obligatia obtinerii autorizatiei de securitate radiologica de produs în maximum sase luni de la intrarea acestuia în tara, în caz contrar produsul se va returna la producator sau se va casa;
c) import temporar pentru expozitii, târguri, examinari speciale sau testare în conditiile impuse de Comisie, utilizare temporara de catre un utilizator autorizat;
d) surse radioactive deschise utilizate în cadrul unor contracte de cercetare de catre utilizatori autorizati daca Comisia accepta necesitatea acestora si conditiile de utilizare în siguranta.

Documentatia tehnica de import – export