Normele Fundamentale de Securitate Radiologica (NSR-01), aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 14 din 24 ianuarie 2000 si publicate în Monitorul Oficial al României nr. 404 bis din 29 august 2000.


FUNDAMENTALS NORMS ON RADIOLOGICAL SAFETY (NSR-01E) PDF


Norme de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi (NSR-02), au fost aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 353 din 20 August 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001


Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare (NSR-03), aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 366 din 22 septembrie 2001 si publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001 PDF


Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale (NSR-04), aprobate prin Ordinul comun MSF si CNCAN, nr. 285/79/2002 si publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 446 bis din 25 iunie 2002


Normele de autorizare a lucrului cu surse de radiatii în exteriorul incintei special amenajate (NSR-05), aprobate prin ordinul nr. 73/11.02.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 297 din 7 mai 2002


Norme de dozimetrie individuala (NSR-06), aprobate prin ordinul nr. 180/05.09.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 bis din 22 octombrie 2002


Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nuclere si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica (NSR-07), aprobate prin ordinul nr. 202/15.10.2002 al presedintelui CNCAN si transmisa spre publicare la Monitorul Oficial


Normele privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear (NSR-08), aprobate prin Ordinul nr. 274 din 06.08.2004 al pre]edintelui CNCAN ]i publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din 17.08.2004. PDF


Norme de Securitate Radiologica - Proceduri de Acceptare a Intreprinderilor Externe (NSR-09), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 228 din 16 decembrie 2002 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 bis din 29.01.2003. PDF


Norme de radioprotectie operationala privind desfasurarea practicii de control nedistructiv (NSR-10) PDF


Norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR-11) PDF


Norme de securitate radiologica in practica de radioterapie (NSR-12) PDF


Norme de securitate radiologica-sistem de masurare cu surse de radiatii (NSR-13) PDF


Norme de securitate radiologica pentru practica de medicina nucleara. (NSR-14) PDF


Normativ de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante (NSR-15), aprobat prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 421 din 22.12.2004 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 107 din 02.02.2005. PDF


Normele privind sursele orfane si controlul surselor inchise de mare activitate (NSR-16), aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 356 din 21.11.2005 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 1109 din 08.12.2005. PDF


Norma privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice (NSR-21), aprobata prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 276 din 26.09.2005 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 923 din 17.10.2005. PDF


Norma privind monitorizarea radioactivitatii mediului in vecinatatea unei instalatii nucleare sau radiologice (NSR-22), aprobata prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 275 din 26.09.2005 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 923 din 17.10.2005. PDF


Normele privind calculul dispersiei efluentilor radioactivi evacuati in mediu de instalatiile nucleare (NSR-23), aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 360 din 20.10.2004 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 1.159 bis / 08.12.2004 PDF


Normele privind masurarile meteorologice si hidrologice la instalatiile nucleare (NSR-24), aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 361 din 20.10.2004 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 1.189 bis / 13.12.2004 PDF


Ordinul nr. 289/27.08.2004 pentru modificarea si completarea Normelor de radioprotectie operationala privind desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante, (NSR-26), aprobate prin Ordinul 155/2003, al pre]edintelui CNCAN ]i publicate [n MO, Partea I nr. 1253 din 24/12/2004. PDF


Ordinul nr. 291/27.08.2004 pentru modificarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, (NSR-27), aprobate prin Ordinul 173/2003, al presedintelui CNCAN si publicate in MO, Partea I nr. 924 din 23.12.2003. PDF


Ordinul nr. 292/31.08.2004 pentru modificarea Normelor de dozimetrie individuala, (NSR-28), aprobate prin Ordinul 180/2002, al presedintelui CNCAN si publicate in MO, Partea I nr. 1253 din 24/12/2004 PDF


Ordinul nr. 293/30.08.2004 pentru modificarea si completarea Normelor de securitate radiologica in practica de radioterapie, (NSR-29), aprobate prin Ordinul 94/2004, al presedintelui CNCAN si publicate in MO, Partea I nr. 1253 din 24/12/2004. PDF


Ordinul nr. 294/30.08.2004 pentru modificarea si completarea Normelor de securitate radiologica - Sisteme de masurare cu surse de radiatii, (NSR-30), aprobate prin Ordinul 144/2004, al presedintelui CNCAN si publicate in MO, Partea I nr. 1253 din 24/12/2004. PDF


Ordinul privind interzicerea utilizarii instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fara intensificator de imagine, nr. 372/2005, (NSR-31), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1098 din 06/12/2005. PDF


Ordinul MS/CNCAN nr. 1484 din 28.12.2005/nr. 396 din 13.12.2005 privind prelungirea termenului de utilizare a instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fara dispozitiv de control al debitulu (NSR-32), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 19/01/2006. PDF


Protocol privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicalã si/sau biomedicalã, (NSR-33), nr. EN/8546 din 27.03.2006 / nr. 4510/VZ/ din 20.03.2006 si nr. 566 din 29.03.2006, incheiat intre Ministerul Sãnãtãtii, Comisia Nationala pentru Controlul Activitãtilor Nucleare si Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintificã. PDF


Ordin nr. 64/299/2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare si al Ministerului Sãnãtãtii privind stabilirea comisiilor de eticã pentru avizarea expunerilor medicale în cercetar (NSR-34), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 298 din 03/04/2006. PDF


Ordinul nr. 66/300/9.112 /2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare, Ministerului Sãnãtãtii si al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiinþificã pentru aprobarea Reglement (NSR-35), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 19/04/2006. PDF


Ordinul nr. 258/2006 din 04/10/2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare privind interzicerea utilizãrii instalatiilor radiologice medicale de microradiofotografie, (NSR-36), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 16/10/2006. PDF


Ordinul nr. 181/2006 din 05/07/2006 privind aprovizionarea cu produse pentru care nu s-a obþinut autorizatia de produs, model sau tip în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 111 (NSR-37), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 698 din 15/08/2006 PDF


Normele privind expertul în fizicã medicalã aprobate prin Ordinul comun nr. 1272 din 17.10.2006 al Ministrului Sãnãtãtii Publice si nr. 266 din 09.10.2006 al Presedintelui (NSR-38), Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 07/11/2006. PDF


Normativ de de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante (NSRG-01) PDF