• Autorizatia de transport sau de tranzitare
Autorizatiile de transport sau de tranzitare se elibereaza în conformitate cu prevederile normelelor specifice pentru transportul materialelor radioactive.

Pentru practicile care implica utilizarea unor autolaboratoare sau transportul pe drumurile publice pentru realizarea practicii, autorizarea transportului se include în autorizarea practicii.


Mijlocul auto utilizat trebuie sa obtina autorizatia de securitate radiologica pentru produs si sa fie utilizat exclusiv pentru realizarea practicii autorizate.


Se va demonstra si conformitatea cu prevederile
Normelor fundamentale de transport în siguranta a materialelor radioactive.

Documentatia tehnica de transport sau de tranzitare