• Autorizatia de securitate radiologica pentru produs
Autorizatia de securitate radiologica pentru produs este documentul emis de Comisie în baza Legii nr. 111/1996, prin care se atesta ca produsul corespunde cerintelor reglementarilor din domeniul nuclear si poate face obiectul activitatilor din domeniul nuclear autorizate, în scopul pentru care a fost conceput si fabricat.

Autorizatia de securitate radiologica pentru produs se solicita pentru fiecare tip distinct de material radioactiv, de instalatie radiologica, de dispozitiv generator de radiatii ionizante, de aparatura de control dozimetric al radiatiilor ionizante sau al gradului de contaminare radioactiva, de material sau dispozitiv utilizat în scopul protectiei împotriva radiatiilor ionizante, de mijloc de containerizare sau de transport special amenajat în acest scop pe care solicitantul autorizatiei intentioneaza sa-l produca sau importe, în vederea utilizarii sau comercializarii.


Autorizatia este emisa la cererea persoanei legal constituite care intentioneaza sa produca sau sa importe produsul respectiv.


Documentatia tehnica pentru autorizatia de securitate radiologica de produs