• Autorizatia de transfer
Autorizatia de transfer se elibereaza pentru fiecare instalatie radiologica sau clasa de instalatii si surse de radiatie din proprietatea titularului de autorizatie.

Transferul se autorizeaza numai catre beneficiari autorizati sa utilizeze instalatiile radiologice sau sursele de radiatie supuse transferului.


Este interzis transferul instalatiilor radiologice defecte sau fara documentatia tehnica aferenta.


Nu sunt considerate transferuri si nu trebuie sa fie autorizate urmatoarele:

a) mutarea instalatiilor radiologice sau surselor de radiatie între compartimentele administrative ale aceleiasi persoane legal constituite;
b) predarea ca deseu radioactiv catre organizatiile specializate în colectarea si tratarea deseurilor radioactive;
c) trimiterea temporara la un atelier autorizat pentru a fi reparate sau testate;
d) în urma diviziunii unei persoane legal constituite, când în actele legale de diviziune, instalatia radiologica sau sursele de radiatie inclusiv amenajarile, figureaza în patrimoniul noilor persoane legal constituite, provenite prin diviziune.

Documentatia tehnica de închiriere sau transfer