• Autorizatia de închiriere

Autorizatia de închiriere se elibereaza pentru fiecare instalatie radiologica cu mentionarea persoanei legal constituite închirietoare si numai în scopul utilizarii acesteia.

Proprietarul este obligat sa predea instalatia în stare de buna functionare si cu toata documentatia tehnica aferenta numai unei persoanei legal constituite închirietoare, posesoare a unei autorizatii de utilizare legale.


La expirarea autorizatiei, persoana legal constituita, închirietoare trebuie sa predea instalatia radiologica proprietarului, inclusiv documentatia tehnica aferenta, daca închirierea nu a fost reautorizata.


Închirierea este permisa numai pentru instalatii radiologice pentru care proprietarul acestora are o autorizatie de detinere valabila.


Documentatia tehnica de închiriere sau transfer