• DOSARUL pentru autorizarea activitatii de IMPORT / EXPORT

1. Cerere;
2. Copii ale actelor care dovedesc ca entitatea solicitanta este persoana legal constituita;
3. Documentatie tehnica de autorizare;
4. Copii ale autorizatiilor sau avizelor emise de alte organe de stat, necesare conform legii;
5. Alte informatii considerate necesare de catre solicitant în sustinerea cererii;
6. Dovada achitarii taxei si tarifului (Regulamentul de taxe si tarife).

· Documentatia tehnica de autorizare
necesara pentru obtinerea autorizatiei de import - export trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea prevederilor reglementarilor specifice aplicabile si a permite evaluarea gradului de realizare a securitatii radiologice. Informatiile se vor referi, dupa caz, cel putin la urmatoarele:

· sursele si instalatiile radiologice la care se precizeaza tipul, modelul, componenta, denumirea comerciala, producatorul, cantitatea;
· numarul de expeditii si expeditorii, tipurile de conteinere de transport, compania, mijlocul de transport si rutele;
· punctele vamale si de frontiera din tara;
· destinatarii finali;
· compartimentul administrativ responsabil pentru import – export;
· persoana responsabila pentru import – export, pregatirea generala si de specialitate;
· procedurile de import – export care trebuie sa clarifice si modalitatea de solutionare a situatiilor în care produsul nu poate fi livrat beneficiarului declarat;
· intervalul de timp planificat pentru fiecare expeditie.