1. Cerere;
2. Copii ale actelor care dovedesc ca entitatea solicitanta este persoana legal constituita;
3. Documentatie tehnica de autorizare;
4. Copii ale autorizatiilor sau avizelor emise de alte organe de stat, necesare conform legii;
5. Alte informatii considerate necesare de catre solicitant în sustinerea cererii;
6. Dovada achitarii taxei si tarifului (Regulamentul de taxe si tarife).

· Documentatia tehnica de autorizare necesara pentru obtinerea autorizatiei de manipulare
trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

· tipurile de instalatii radiologice;
· demonstrarea capabilitatii tehnice;
· personalul cu responsabilitati;
· procedurile dupa care se desfasoara activitatile.

· Documentatia tehnica de autorizare necesara pentru obtinerea autorizatiei de producere trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

· descrierea procesului de productie;
· identificarea zonelor si operatiilor cu pericol de radiatie;
· tratarea zonelor cu pericol de radiatie conform cu cerintele utilizarii surselor de radiatie;
· personalul cu responsabilitati;
· documentele sistemului calitatii sau demonstrarea certificarii acestuia de catre un organism notificat.