• Încetarea activitãtii
La încetarea activitatii titularul de autorizatie este obligat sã:
a) conceapa si sa puna în practica un plan de dezafectare autorizat, daca este cazul;
b) transfere sursele la utilizatori autorizati, pe baza unei autorizatii specifice, sau sa le trateze ca deseuri radioactive;
c) transfere deseurile radioactive la o statie de tratare;
d) decontamineze spatiile si utilajele pe care le-a utilizat, daca este cazul, pâna la limita de exceptare.

Încetarea activitatii devine efectiva numai dupa ce CNCAN a înregistrat adresa de notificare a încetarii activitatii însotita de documentele doveditoare si, cel putin în cazurile în care au fost utilizate surse deschise sau cu pericol de contaminare, zona de lucru a fost controlata de un împuternicit al Comisiei.


Notificarea încetarii activitatii se face conform formularelor nr. 6 sau nr. 7, dupa caz, din anexa nr. 1 la
Normele de securitate radiologica - proceduri de autorizare.

Comisia este obligata sa pastreze dosarul de încetare al activitatii pe o perioada de 10 ani.