Comunicat 23.07.2019

CNCAN isi exprima cele mai profunde condoleante familiei, prietenilor si colegilor directorului general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, dl Yukiya Amano, la vestea trista a incetarii din viața a acestuia.

Pe durata mandatelor sale la conducerea AIEA, directorul general Yukiya Amano a acordat tarii noastre, prin organele de specialitate (Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Agenția Nucleara si pentru Deseuri Radioactive, Ministerul Sanatatii, institutele de cercetare in domeniul nuclear) un sprijin permanent si constant in ceea ce priveste imbunatatirea capabilitatilor de reglementare, dezvoltarea unei culturi de securitate nucleara corespunzatoare si promovarea tehnicilor si aplicatiilor nucleare in medicina.

Ne exprimam regretul pentru pierderea suferita de comunitatea nucleara internationala si, totodată increderea ca valorile promovate si munca depusa vor continua sa fie viabile pentru viitor.
ANUNŢ 
Începând cu data de 01.08.2019, programările candidaţilor înscrişi la examen în vederea obţinerii permiselor de exercitare a activităţilor din domeniul nuclear de nivel 1 sau 2, ca urmare a solicitărilor înregistrate la Direcţia Autorizare Utilizare Radiaţii Ionizante din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, vor fi afişate pe site-ul CNCAN, sub formă tabelară, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data planificată pentru examinare.


ANUNT
„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de 31 Iulie 2019, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a unor posturi vacante.


A N U N Ț
Potrivit prevederilor art.29 indice 1  din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, se mențin până la data de 1 septembrie 2021, data până la care angajatorii au obligația de a normaliza condițiile de muncă.
Raportat la dispozițiile actului normativ invocat, termenul de valabilitate al avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite se prelungește de drept în temeiul legii fără a se impune emiterea unui nou aviz.
PREȘEDINTE,
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Rodin TRAICU


Autoritatea nationala competenta în domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute în prezenta lege, este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul în municipiul Bucuresti, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat.” .

(Extras din articolul 4 al legii nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare cu modificarile si completarile ulterioare)

Strategia Nationala de Securitate Nucleara

 Atentie!

Incepand cu data de 15.06.2016, avand in vedere lipsa de personal cu care se confrunta Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante, precum si volumul mare al lucrarilor, ne aflam in imposibilitatea de a mai solutiona cereri de autorizare in regim de urgenta.
In acest context, pana la solutionarea aspectelor organizatorice, nu se vor mai accepta cereri si documentatii in vederea emiterii autorizatiilor in regim de urgenta.

  Începând cu data de 27 august 2018, s-au revizuit chestionarele pentru obținerea permisului de exercitare nivel 2 în conformitare cu Legea 63/2018 pentru modificarea Legii nr. 111/1996, publicată in M. Of. Partea I nr. 225/2018, Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului educației nationale și al președintelui CNCAN nr. 752/3978/136 din 2018, publicate in M. Of. Partea I nr. 517bis/2018, Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 155/2018 și publicate în M. Of. Partea I nr. 576/2018 și Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive și gestionarea în siguranță a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in M. Of. Partea I nr. 550/2018.

Chestionarele pentru pregătirea examenului le găsiți la linkul http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/permise-de-exercitare-2/

În vederea participării la test, CNCAN va trimite în continuare, prin poștă, adrese scrise de programare pentru fiecare candidat.

Principii jurisprudenta CEDO29/03/2017 9:09am

Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public.

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes public08/02/2017 3:19pm

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes publicLista informațiilor de interes publicLegislatie informatii publice