Comunicat de presă

În data de 29 aprilie 2024, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), a primit vizita unei delegații a reprezentanților Autorității de Reglementare în domeniul nuclear din Statele Unite ale Americii, Nuclear Regulatory Commission (USNRC). Delegația este condusă de către președintele USNRC dl. Christopher T. Hanson și include membri ai cabinetului său, fiind însoțită de reprezentanți ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România.

Comunicat de presă

Referitor la unele materiale de presa privind pericolul pe care radonul îl prezintă în școlile și grădinițele din România, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) face următoarele precizări: 

Începând cu anul 2018, a fost inițiată acțiunea de întocmire a hărții naționale a radonului în România, cu scopul de a identifica zonele prioritare pentru reducerea riscului de expunere la radon și de a implementa măsuri de remediere în cazul în care valorile de referință stabilite prin reglementările românești și europene sunt depășite.

Rezultatele obținute în urma investigațiilor la nivelul clădirilor educaționale au evidențiat faptul că în 20% dintre acestea concentrația de radon în aer a depășit valoarea de 300 Bq/m3, limită stabilită prin legislația în vigoare. În consecință, începând cu anul 2021, s-au luat măsuri de remediere la nivelul mai multor unități administrativ-teritoriale.

Implementarea măsurilor de remediere a avut ca scop reducerea riscurilor pentru sănătate asociate acumulărilor de radon în clădirile publice și diminuarea expunerii publicului la acest gaz radioactiv. Eficiența soluțiilor tehnice aplicate în reducerea concentrației de radon, de exemplu în școlile din Cluj-Napoca, a atins valori de 98%, în comparație cu situația anterioară remedierii. Măsuri similare sunt în curs de implementare și în localitățile Constanța și Florești.

De asemenea, la nivel național, au fost publicate reglementări tehnice care prezintă măsurile tehnice pentru prevenirea și remedierea expunerii populației la radon în diferite tipuri de clădiri.

Mentionăm că în acest moment, prin implicarea activă a unităților administrativ-teritoriale în completarea hărții naționale a radonului și în implementarea măsurilor de remediere corespunzătoare, acolo unde va fi necesar, se va reduce riscul expunerii la radon în clădirile educaționale la valori nesemnificative.

22.04.2024

h 20.30

Comunicat

In data de 8 aprilie 2024 presedintele CNCAN a primit vizita unei delegatii a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) condusa de domnul Rafael Mariano Grossi, Directorul General al AIEA.

ANUNT!

Avand in vedere prevederile legale, incepand cu data de 3.01.2024 taxele si tarifele percepute pentru desfasurarea activitatilor nucleare pe teritoriul Romaniei se vor incasa in conturile specificate in Formularul de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare de mai jos .

FORMULAR DE TAXE ŞI TARIFE PENTRU AUTORIZAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE(DOC) 

ANUNȚ

 privind

Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite pentru lucrătorii care își desfașoară activitatea în domeniul nuclear 

1.  1.Conform prevederilor art. 29 (11) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completat prin Ordonanța de Urgență (OUG) nr. 70/31.08.2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice, avizele pentru locurile în condiții deosebite de muncă, a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 1 septembrie 2023, își mențin valabilitatea fără a se impune emiterea unui nou aviz.

2.   2.Astfel, prevederile art. I alin. (1) din OUG 70/31.08.2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice stipulează:

 ArArticolul I

 LLLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. 1. La articolul 29, alineatele (11) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(11) Locurile de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă, în baza avizelor a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 1 septembrie 2023, sunt locuri în condiții deosebite de muncă, potrivit legii, până la normalizarea de către angajator a condițiilor de muncă.

(12) Perioada de activitate desfășurată în locurile de muncă prevăzute la alin. (11) constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuția de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Informații generale privind procesul de autorizare desfășurat de CNCAN pentru instalațiile nucleare 

ANUNŢ

Sesiune de examinare  permise nivel 1 si 2(Link)

Anunt In vederea inscrierii pe portalul CNCAN,

toti posesorii de autorizatii/permise dar si noii solicitanti vor respecta urmatorii pasi:

-Vor intocmi o solicitare scrisa catre CNCAN, cu specificatia “Solicitare acces portal CNCAN)” pe adresa postala: Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 14 sector 5, semnata si stampilata de managerul sau administratorul societatii de care apartine titularul autorizatiei/permisului, prin care comunica CNCAN urmatoarele: Inainte de a trimite solicitarea fizic, copia acesteia se trimite pe adresa de mail: calin.badea@cncan.ro

-Numele institutiei solicitante cu caractere diacritice

-CUI

-Adresa completa (OBLIGATORIU)

-Nume si prenume manager (administrator)

-Persoana delegata in relatia cu CNCAN, cea care este desemnata de managerul sau administratorul societatii sa depuna dosare (documente) in format electronic si pentru care sunt obligatorii urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa de e-mail valida si verificata pentru comunicarea creditentialelor de acces la portal. Adresa de mail este NUMELE UTILIZATORULUI PE PORTAL SI TREBUIE SA FIE UNICA PE PORTAL PENTRU FIECARE INSTITUTIE/PUNCT DE LUCRU.

-Numarul si data obtinerii autorizatiei/permisului pentru autorizatii/permise existente

Daca institutia solicitanta are sucursale (filiale, birouri, puncte de lucru) locale care au/pot solicita emiterea de autorizatii/permise prin institutia centrala, se vor furniza pentru fiecare din aceste filiale/puncte de lucru informatiile de la punctul 1 (in situatia in care exista persoane desemnate la nivel local care sunt responsabile cu depunerea documentelor in mod electronic).

Chiar si in situatia in care nu exista persoane desemnate la nivel local pentru depunerea documentelor in format electronic, persoana desemnata la nivel central va avea nevoie de cate o adresa de mail valida pe care s-o comunice CNCAN pentru fiecare dintre sucursale (filiale, puncte de lucru), acesteia asociindu-i-se un utilizator si o parola chiar daca managementul documentelor electronice se face in mod centralizat. In urma verificarii in baza de date a CNCAN a informatiilor trimise de solicitanti prin solicitarea scrisa, pe adresa de mail de corespondenta se vor trimite solicitantilor creditentialele de acces la portal si un sistem de modificare/recuperare parola de acces.

Odata inscrisi pe portalul CNCAN, solicitantii de Autorizatii/Permise/Alte solicitari (de ex. Rapoarte, Notificari, Negatii, etc) / Răspuns Clarificări solicitate de CNCAN vor putea trimite prin intermediul portalului toate documentele necesare in vederea obtinerii autorizatiilor/permiselor/raspunsului la alte solicitari.

NOTA: Pe pagina de portal, solicitantii vor putea alege tipul concret al solicitarii, functie de care sistemul va cere incarcarea unor tipuri specifice de documente si va considera operatiunea reusita numai dupa ce toate documentele solicitate vor fi incarcate. Desi aplicatia este proiectata intuitiv, solicitantii vor primi asistenta tehnica la cerere in momentul incarcarii documentelor pe portalul CNCAN, pe un numar de telefon care se va comunica ulterior inscrierii pe portal."

Twitter
    

  Începând cu data de 27 august 2018, s-au revizuit chestionarele pentru obținerea permisului de exercitare nivel 2 în conformitare cu Legea 63/2018 pentru modificarea Legii nr. 111/1996, publicată in M. Of. Partea I nr. 225/2018, Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului educației nationale și al președintelui CNCAN nr. 752/3978/136 din 2018, publicate in M. Of. Partea I nr. 517bis/2018, Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 155/2018 și publicate în M. Of. Partea I nr. 576/2018 și Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive și gestionarea în siguranță a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in M. Of. Partea I nr. 550/2018.

Chestionarele pentru pregătirea examenului le găsiți la linkul http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/permise-de-exercitare-2/

În vederea participării la test, CNCAN va trimite în continuare, prin poștă, adrese scrise de programare pentru fiecare candidat.

 

 

CE SĂ FACEȚI ÎN CAZUL UNUI ACCIDENT NUCLEAR02/05/2022 11:01am

CE SĂ FACEȚI ÎN CAZUL UNUI ACCIDENT NUCLEAR

Principii jurisprudenta CEDO02/05/2022 11:03am

Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public.

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes public04/05/2023 1:26pm

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes publicLista informațiilor de interes publicLegislatie informatii publice