COMUNICAT

In conformitate cu dispoziţiile art. 37 alin. (1) și alin. (3) si art. 38 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CNCAN anunță amânarea concursurilor organizate in data de 29 iulie 2020 si in data de 05 august 2020 pentru ocuparea a 8 posturi vacante de natura contractuala.

I. Concursul programat in data de 29 iulie 2020 pentru ocuparea a 7 posturi se va desfasura in data de 20 august 2020:

1.Directia Ciclul Combustibilului Nuclear – 3 posturi

- la Serviciul Reglementare si Supraveghere Reactoare Nucleare, Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare – 1 post (Consilier debutant),

- la Serviciul Controlul Sistemelor de Management – 1 post (Consilier debutant)

- la Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport – 1 post (Consilier gr.IA)

2.Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante

- la Compartimentul Zona 3 – Sud – 1 post (Consilier gr. IA)

3. Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante – 2 posturi

- Serviciul Autorizare Surse Medicale – 1 post (Consilier gr.IA)

- Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive – 1 post (Consilier gr. I) 

5. Compartimentul Juridic – 1 post (Consilier juridic gr.IA)

II. Concursul programat in data de 05 august 2020 pentru ocuparea unui post se va desfasura in data de 27 august 2020:

-la Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive – 1 post (Sef Serviciu)

In cazul prelungirii starii de alerta, concursurile se vor suspenda iar procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor suspendate se va relua conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la o data ce va fi anuntata ulterior.

PRESEDINTE

Gheorghe Ioniţă


Comunicat

cu privire la declarațiile din timpul emisiunii Jocuri de putere din data de 19 iulie 2020 difuzată de postul de televiziune Realitatea Plus

ANUNT TRANSFER FARA PLATA
14.07.2020

ANUNŢ

In conformitate cu Ordinul Presedintelui C.N.C.A.N. nr. 111 din 27.05.2020, privind valabilitatea autorizatiilor si permiselor de exercitare a activitatilor nucleare pe durata starii de alerta, avand in vedere art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, valabilitatea autorizatiilor si a permiselor de exercitare a activitatilor nucleare eliberate de C.N.C.A.N., care expira in perioada starii de alerta, se mentine pe toata aceasta perioada, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stari.

Toate directiile C.N.C.A.N. care emit autorizatii si permise de exercitare vor duce la indeplinire prevederile acestui ordin. 

ANUNŢ

Sesiune de examinare  permise nivel 1 si 2

ANUNŢ

Toate notificarile privind relocarea instalatiilor radiologice ca urmare a COVID-19 se trimit NUMAI prin portalul CNCAN.

ANUNŢ

In atentia solicitantilor de autorizatii si permise pentru practici cu radiatii ionizante!

Incepand cu data de 15 februarie 2020, transmiterea solicitarilor si a documentatiilor tehnice de autorizare se va face numai electronic, prin intermediul portalului CNCAN.
În atenția utilizatorilor / solicitanților de acces pe portalul C.N.C.A.N.
În conformitate cu NSR-07 - "Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică" aprobate prin Ordinul Președintelui C.N.C.A.N. nr. 202/15.10.2002 și publicate în M.O. al României Partea I nr. 936 bis/20.12.2002, permisele de exercitare nivel 1 și 2 se solicită de către persoana legal constituită în curs de autorizare sau de către titularul de autorizație care desfășoara activități autorizate din domeniul nuclear, persoanelor care îndeplinesc condițiile impuse de prezenta normă, art.14 - art.17.În acest sens, titularul de autorizație sau în curs de autorizare solicită, pentru fiecare persoană, prin intermediul portalului C.N.C.A.N. permisul de exercitare, depunând documentația aferentă și primind un număr de înregistrare distinct pentru fiecare persoană. Contul de portal de pe care se fac solicitările este cel aferent titularului de autorizație sau al celui în curs de autorizare.

Anunt

In vederea inscrierii pe portalul CNCAN, toti posesorii de autorizatii/permise dar si noii solicitanti vor respecta urmatorii pasi:

-Vor intocmi o solicitare scrisa catre CNCAN, cu specificatia “Solicitare acces portal CNCAN)” pe adresa postala: Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 14 sector 5, semnata si stampilata de managerul sau administratorul societatii de care apartine titularul autorizatiei/permisului, prin care comunica CNCAN urmatoarele:
 

-Numele institutiei solicitante cu caractere diacritice

-CUI

-Nume si prenume manager (administrator)

-Persoana delegata in relatia cu CNCAN, cea care este desemnata de managerul sau administratorul societatii sa depuna dosare (documente) in format electronic si pentru care sunt obligatorii urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa de e-mail valida si verificata pentru comunicarea creditentialelor de acces la portal

-Numarul si data obtinerii autorizatiei/permisului pentru autorizatii/permise existente

Daca institutia solicitanta are sucursale (filiale, birouri, puncte de lucru) locale care au/pot solicita emiterea de autorizatii/permise prin institutia centrala, se vor furniza pentru fiecare din aceste filiale/puncte de lucru informatiile de la punctul 1 (in situatia in care exista persoane desemnate la nivel local care sunt responsabile cu depunerea documentelor in mod electronic). Chiar si in situatia in care nu exista persoane desemnate la nivel local pentru depunerea documentelor in format electronic, persoana desemnata la nivel central va avea nevoie de cate o adresa de mail valida pe care s-o comunice CNCAN pentru fiecare dintre sucursale (filiale, puncte de lucru), acesteia asociindu-i-se un utilizator si o parola chiar daca managementul documentelor electronice se face in mod centralizat.

In urma verificarii in baza de date a CNCAN a informatiilor trimise de solicitanti prin solicitarea scrisa, pe adresa de mail de corespondenta se vor trimite solicitantilor creditentialele de acces la portal si un sistem de modificare/recuperare parola de acces.

Odata inscrisi pe portalul CNCAN, solicitantii de Autorizatii/Permise/Alte solicitari (de ex. Rapoarte, Notificari, Negatii, etc) / Răspuns Clarificări solicitate de CNCAN vor putea trimite prin intermediul portalului toate documentele necesare in vederea obtinerii autorizatiilor/permiselor/raspunsului la alte solicitari.

NOTA: Pe pagina de portal, solicitantii vor putea alege tipul
concret al solicitarii, functie de care sistemul va cere incarcarea unor tipuri specifice de documente si va considera operatiunea reusita numai dupa ce toate documentele solicitate vor fi incarcate. Desi aplicatia este proiectata intuitiv, solicitantii vor primi asistenta tehnica la cerere in momentul incarcarii documentelor pe portalul CNCAN, pe un numar de telefon care se va comunica ulterior inscrierii pe portal.Autoritatea nationala competenta în domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute în prezenta lege, este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul în municipiul Bucuresti, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat.” .

(Extras din articolul 4 al legii nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare cu modificarile si completarile ulterioare)

 


  Începând cu data de 27 august 2018, s-au revizuit chestionarele pentru obținerea permisului de exercitare nivel 2 în conformitare cu Legea 63/2018 pentru modificarea Legii nr. 111/1996, publicată in M. Of. Partea I nr. 225/2018, Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului educației nationale și al președintelui CNCAN nr. 752/3978/136 din 2018, publicate in M. Of. Partea I nr. 517bis/2018, Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 155/2018 și publicate în M. Of. Partea I nr. 576/2018 și Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive și gestionarea în siguranță a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in M. Of. Partea I nr. 550/2018.

Chestionarele pentru pregătirea examenului le găsiți la linkul http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/permise-de-exercitare-2/

În vederea participării la test, CNCAN va trimite în continuare, prin poștă, adrese scrise de programare pentru fiecare candidat.

 

Principii jurisprudenta CEDO31/10/2019 12:28pm

Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public.

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes public31/10/2019 12:28pm

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes publicLista informațiilor de interes publicLegislatie informatii publice