Autoritatea nationala competenta în domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute în prezenta lege, este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul în municipiul Bucuresti, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat.” .

(Extras din articolul 4 al legii nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare cu modificarile si completarile ulterioare)

Strategia Nationala de Securitate Nucleara

Comunicat de presă privind organizarea Seminarului Forumului Internaţional de Lucru privind Reglementarea şi Supravegherea Site-urilor Miniere Moştenite31/08/2015 4:51pm

Comunicat de presă privind organizarea Seminarului Forumului Internaţional de Lucru privind Reglementarea şi Supravegherea Site-urilor Miniere Moştenite

Comunicat de presa privind cursul de pregatire pentru evaluarea culturii de securitate nucleara31/08/2015 10:54pm

Comunicat de presa privind cursul de pregatire pentru evaluarea culturii de securitate nucleara

Comunicat de presa12/08/2015 3:32pm

Privind intalnirea Comitetului de Coordonare a "Proiectului Regional de Excelenta privind consolidarea capacitatii autoritatii de reglementare in domeniul securitatii nucleare...