ANUNŢ

Ordinul presedintelui CNCAN privind eliberarea autorizatiilor pe durata starii de urgenta

ANUNŢ

AVAND IN VEDERE MASURILE DE ULTIMA ORA, ANUNTATE LA NIVEL NATIONAL, IN CONTEXTUL INFECTARII CU COVID-19, SESIUNEA DE EXAMINARE DIN 10.04.2020 SE SUSPENDA. PROGRAMARILE URMATOARELOR SESIUNI VOR FI AFISATE PE SITE-UL CNCAN.

ANUNŢ

AVAND IN VEDERE MASURILE ANUNTATE LA NIVEL NATIONAL, IN CONTEXTUL INFECTARII CU COVID-19 SI DECLARAREA STARII DE URGENTA, SESIUNILE DE EXAMINARE DIN DATELE DE 16, 20 SI 27 MARTIE SE REPROGRAMEAZA. PENTRU URGENTE SE VA ORGANIZA O SESIUNE DE EXAMINARE IN DATA DE 10.04.2020 DOAR PENTRU CEI PROGRAMATI IN LUNA MARTIE.

VA RUGAM SA VA ANUNTATI INTENTIA DE PARTICIPARE PANA LA DATA DE 03.04.2020, PE ADRESELE DE E-MAIL: mircea.tudorita@cncan.ro. sau daniela.toader@cncan.ro.

ANUNŢ

SESIUNEA DE EXAMINARE DIN DATA DE 20.03.2020 VA FI REPROGRAMATA PENTRU O DATA ULTERIOARA AFISATA PE SITE-UL CNCAN, CA MASURA PREVENTIVA IN CONTEXTUL ACŢIUNILOR RECOMANDATE DE O.M.S. SI DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE.

ANUNŢ

SESIUNEA DE EXAMINARE DIN DATA DE 16.03.2020 VA FI REPROGRAMATĂ PENTRU DATA DE 29.04.2020, CA MĂSURĂ PREVENTIVĂ ÎN CONTEXTUL ACŢIUNILOR RECOMANDATE DE O.M.S. ŞI DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DIN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE.

ANUNŢ

In atentia solicitantilor de autorizatii si permise pentru practici cu radiatii ionizante!

Incepand cu data de 15 februarie 2020, transmiterea solicitarilor si a documentatiilor tehnice de autorizare se va face numai electronic, prin intermediul portalului CNCAN.
În atenția utilizatorilor / solicitanților de acces pe portalul C.N.C.A.N.
În conformitate cu NSR-07 - "Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică" aprobate prin Ordinul Președintelui C.N.C.A.N. nr. 202/15.10.2002 și publicate în M.O. al României Partea I nr. 936 bis/20.12.2002, permisele de exercitare nivel 1 și 2 se solicită de către persoana legal constituită în curs de autorizare sau de către titularul de autorizație care desfășoara activități autorizate din domeniul nuclear, persoanelor care îndeplinesc condițiile impuse de prezenta normă, art.14 - art.17.În acest sens, titularul de autorizație sau în curs de autorizare solicită, pentru fiecare persoană, prin intermediul portalului C.N.C.A.N. permisul de exercitare, depunând documentația aferentă și primind un număr de înregistrare distinct pentru fiecare persoană. Contul de portal de pe care se fac solicitările este cel aferent titularului de autorizație sau al celui în curs de autorizare.

Anunt

In vederea inscrierii pe portalul CNCAN, toti posesorii de autorizatii/permise dar si noii solicitanti vor respecta urmatorii pasi:

-Vor intocmi o solicitare scrisa catre CNCAN, cu specificatia “Solicitare acces portal CNCAN)” pe adresa postala: Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 14 sector 5, semnata si stampilata de managerul sau administratorul societatii de care apartine titularul autorizatiei/permisului, prin care comunica CNCAN urmatoarele:
 

-Numele institutiei solicitante cu caractere diacritice

-CUI

-Nume si prenume manager (administrator)

-Persoana delegata in relatia cu CNCAN, cea care este desemnata de managerul sau administratorul societatii sa depuna dosare (documente) in format electronic si pentru care sunt obligatorii urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa de e-mail valida si verificata pentru comunicarea creditentialelor de acces la portal

-Numarul si data obtinerii autorizatiei/permisului pentru autorizatii/permise existente

Daca institutia solicitanta are sucursale (filiale, birouri, puncte de lucru) locale care au/pot solicita emiterea de autorizatii/permise prin institutia centrala, se vor furniza pentru fiecare din aceste filiale/puncte de lucru informatiile de la punctul 1 (in situatia in care exista persoane desemnate la nivel local care sunt responsabile cu depunerea documentelor in mod electronic). Chiar si in situatia in care nu exista persoane desemnate la nivel local pentru depunerea documentelor in format electronic, persoana desemnata la nivel central va avea nevoie de cate o adresa de mail valida pe care s-o comunice CNCAN pentru fiecare dintre sucursale (filiale, puncte de lucru), acesteia asociindu-i-se un utilizator si o parola chiar daca managementul documentelor electronice se face in mod centralizat.

In urma verificarii in baza de date a CNCAN a informatiilor trimise de solicitanti prin solicitarea scrisa, pe adresa de mail de corespondenta se vor trimite solicitantilor creditentialele de acces la portal si un sistem de modificare/recuperare parola de acces.

Odata inscrisi pe portalul CNCAN, solicitantii de Autorizatii/Permise/Alte solicitari (de ex. Rapoarte, Notificari, Negatii, etc) / Răspuns Clarificări solicitate de CNCAN vor putea trimite prin intermediul portalului toate documentele necesare in vederea obtinerii autorizatiilor/permiselor/raspunsului la alte solicitari.

NOTA: Pe pagina de portal, solicitantii vor putea alege tipul
concret al solicitarii, functie de care sistemul va cere incarcarea unor tipuri specifice de documente si va considera operatiunea reusita numai dupa ce toate documentele solicitate vor fi incarcate. Desi aplicatia este proiectata intuitiv, solicitantii vor primi asistenta tehnica la cerere in momentul incarcarii documentelor pe portalul CNCAN, pe un numar de telefon care se va comunica ulterior inscrierii pe portal.

 ANUNT
PRIVIND PUNEREA IN FUNCTIUNE A APLICATIEI INFORMATICE A CNCAN

Pentru a scurta timpul de eliberare a autorizatiilor, CNCAN a dezvoltat o aplicatie informatica pentru evidenta surselor de radiatii si a dozelor primite de lucratorii expusi la radiatii ionizante. Aplicatia include si o sectiune publica dedicata solicitantilor de autorizatie pentru practici cu surse de radiatii ionizante.

Toate solicitarile pentru eliberarea de autorizatii, certificate de inregistrare, certificate de desemnare, avize de curs pentru practici cu surse de radiatii ionizante, precum si pentru eliberarea permiselor de exercitare de nivel 1, 2 si 3 se vor face online din sectiunea publica.

Pentru fiecare tip de autorizare, solicitantii vor încarca in sectiunea publica: cererile de autorizare, documentatia tehnica si extrasele de cont pentru plata taxei si tarifului de autorizare. Solicitantii vor tine cont de tipul practicii desfasurate (diagnostic, radiologie interventionala, radioterapie, medicina nucleara, control nedistructiv, control bagaje, carotaj radioactiv, etc) si de tipul de autorizare (autorizatie noua, modificare de autorizatie, reautorizare, prelungirea termenului de valabilitate a autorizatiei).

Sectiunea publica va deveni functionala incepand cu data de 4 noiembrie 2019, data de la care solicitarile de autorizare se vor transmite numai on line.

 In scopul  obtinerii accesului in sectiunea publica, este necesar ca fiecare solicitant de autorizatie pentru practici cu surse de radiatii ionizante, prin reprezentantul sau legal, sa solicite la CNCAN pana la 31 octombrie 2019, un user si o parola . In solicitare se vor specifica: modulele din sectiunea publica pentru care se solicita accesul, numele si prenumele persoanei responsabile pentru accesul la sistemul informatic al CNCAN, numarul de telefon si e-mail-ul persoanei responsabile.

ANUNŢ 

Începând cu data de 01.08.2019, programările candidaţilor înscrişi la examen în vederea obţinerii permiselor de exercitare a activităţilor din domeniul nuclear de nivel 1 sau 2, ca urmare a solicitărilor înregistrate la Direcţia Autorizare Utilizare Radiaţii Ionizante din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, vor fi afişate pe site-ul CNCAN, sub formă tabelară, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data planificată pentru examinare.
PROGRAMARI EXAMENE PERMISE NIVEL 1 si 2(link)
A N U N Ț

Potrivit prevederilor art.29 indice 1  din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, se mențin până la data de 1 septembrie 2021, data până la care angajatorii au obligația de a normaliza condițiile de muncă.
Raportat la dispozițiile actului normativ invocat, termenul de valabilitate al avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite se prelungește de drept în temeiul legii fără a se impune emiterea unui nou aviz.
PREȘEDINTE,
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Rodin TRAICU


Autoritatea nationala competenta în domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute în prezenta lege, este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul în municipiul Bucuresti, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat.” .

(Extras din articolul 4 al legii nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare cu modificarile si completarile ulterioare)

Strategia Nationala de Securitate Nucleara

 Atentie!

Incepand cu data de 15.06.2016, avand in vedere lipsa de personal cu care se confrunta Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante, precum si volumul mare al lucrarilor, ne aflam in imposibilitatea de a mai solutiona cereri de autorizare in regim de urgenta.
In acest context, pana la solutionarea aspectelor organizatorice, nu se vor mai accepta cereri si documentatii in vederea emiterii autorizatiilor in regim de urgenta.

  Începând cu data de 27 august 2018, s-au revizuit chestionarele pentru obținerea permisului de exercitare nivel 2 în conformitare cu Legea 63/2018 pentru modificarea Legii nr. 111/1996, publicată in M. Of. Partea I nr. 225/2018, Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului educației nationale și al președintelui CNCAN nr. 752/3978/136 din 2018, publicate in M. Of. Partea I nr. 517bis/2018, Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 155/2018 și publicate în M. Of. Partea I nr. 576/2018 și Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive și gestionarea în siguranță a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in M. Of. Partea I nr. 550/2018.

Chestionarele pentru pregătirea examenului le găsiți la linkul http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/permise-de-exercitare-2/

În vederea participării la test, CNCAN va trimite în continuare, prin poștă, adrese scrise de programare pentru fiecare candidat.

 

Principii jurisprudenta CEDO31/10/2019 12:28pm

Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public.

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes public31/10/2019 12:28pm

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes publicLista informațiilor de interes publicLegislatie informatii publice