Comunicat de presa

In data de 27 august 2019, la sediul CNCAN a avut loc vizita Directorului General al Agentiei pentru Energie Nucleara (AEN) dl William D. Magwood IV. AEN este o agentie interguvernamentala care funcțtioneaza in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economicăa (OCDE) cu scopul de a sprijini tarile membre in vederea mentinerii si dezvoltarii bazelor stiintifice, tehnologice si juridice necesare utilizarii energiei nucleare in scopuri pașnice.

Comunicat de presă

În perioada 26 - 30 august a.c., Comisia Națională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN), în parteneriat cu Departamentului pentru Energie din Statele Unite ale Americii – Administrația Națională pentru Securitate Nucleară organizează la hotelul JW Marriott din București, cursul pilot cu titlul Metodologia securizării transportului de materiale nucleare”.

Comunicat de presă 

Cu privire la articolul apărut în presă, cu titlul ”Norul radioactiv din nord -vestul Rusiei mătură mâine tot teritoriul României”, transmis în media online de către Evenimentul Regional al Moldovei, CNCAN dezminte total această infomație falsă răspândită în spațiul public.

De asemenea, CNCAN precizează că harta la care se face referire în articol și anume ”hartă a dinamicii și distribuției nivelului de radioactivitate pe continentul nostru” se găsește la următorul link https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx, platforma EURDEP, și reprezintă datele furnizate de către rețelele de monitorizare națională a statelor europene la care și România este parte. Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) raportează datele rezultate în urma monitorizării radioactivității mediului efectuate la nivel național către platforma europeană EURDEP. În toată această perioadă pe platforma EURDEP nu au fost înregistrate modificări ale radiactivității mediului.

În continuarea comunicatului comun IGSU-CNCAN-ANPM din data de 18 august 2019, CNCAN precizează că din data de 8 august 2019 și pâna la ora la care acest comunicat a fost emis, nivelul radiațiilor pe teritoriul României se încadrează în limitele radioactivității fondului natural de mediu și nu se impun recomandări sau avertizări/măsuri de protecție pentru populație.

Totodată, CNCAN precizează că nicio organizație internațională cu responsabilități în domeniu nu a emis nicio informare legată de modificarea nivelului de radiatii peste fondul natural, sens în care nu au fost identificate posibile riscuri radiologice pentru populație.

Biroul de presa al CNCAN

19 august 2019

Comunicat de presă comun ANPM, CNCAN, IGSU

Referitor la informațiile apărute în spațiul public, referitoare la posibila prezență a unui nor radioactiv deasupra României, Inspectoratul General pentru Situații de Urgenţă (IGSU), Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) și Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) aduce în atenția opiniei publice faptul că nu există date care să confirme sau să indice existența unor factori de risc radiologic pentru populația de pe teritoriul României sau mediu, care să impună luarea unor măsuri de răspuns.

Agenția Națională pentru Protecția Mediului realizează în permanență monitorizarea radioactivității mediului pe teritoriul României prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM).

În acest sens, ANPM împreună cu CNCAN informează că măsurătorile efectuate pe teritoriul României, în perioada 8 august până în prezent, indică faptul că, în momentul de față, în România nu există nicio modificare a fondului natural din punct de vedere a radioactivității mediului.

De asemenea, precizăm că nici la nivel internațional nu au fost raportate modificări ale nivelului de radioactivitate a mediului. CNCAN rămâne în contact permanent cu Centrul de Incidente și Urgenţe din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena și cu statele cu care România are încheiate tratate bilaterale în cadrul Convenției Internaționale de notificare rapidă în cazul urgenţelor radiologice și accidentelor nucleare. IGSU, ca punct de contact declarat la nivelul Uniunii Europene, este în contact permanent cu partenerii noștri la nivel european.

ANPM, raportează datele rezultate in urma monitorizării radioactivității mediului efectuate la nivel național către platforma europeana EURDEP.

La ora emiterii comunicatului, nivelul radiațiilor măsurate de către ANPM prin RNSRM, se încadrează in limitele radioactivității mediului natural.

CNCAN, ANPM împreună cu IGSU precizează că nu există niciun pericol radiologic pentru populație sau pentru mediu.
 
Biroul de presă al CNCAN
18 august 2019

Comunicat de presă

Monitorizarea radioactivității mediului se realizează în permanență pe teritoriul Romaniei prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului(RNSRM), iar rezultatele monitorizării sunt analizate de către specialiștii CNCAN.

În acest sens, CNCAN informează că masurătorile efectuate pe teritoriul Romaniei, în perioada 8 august până în prezent, indică faptul că, în momentul de față, în România nu există nicio modificare a radioactivității mediului.“Pot să vă confirm că în toată această perioadă cât am făcut aceste monitorizări pe tot teritoriul României, radioactivitatea probelor de aerosoli la o limită de avertizare de 50 de becquereli/ metru cub (unitate de măsură pentru radioactivitate) şi de alarmare de 200 becquereli/ metru cub, nu au depăşit 5 becquereli/ metru cub, la Constanţa având, de exemplu 2 becquereli / metru cub, iar în Bucureşti 4,5 becquereli / metru cub. Cele mai mici valori sunt la Arad,Baia Mare, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Piatra Neamţ şi Babele, adică pe tot teritoriul României. CNCAN face analize comparative la 24 de ore pentru a urmări orice fel de variaţie a radioactivităţii atât în aerosoli, cât şi în depuneri fixate şi în apă, precum şi a radiaţiilor gamma.

Noi rămânem în alertă până când toate informaţiile culese atât la nivel europen cu partenerii noştri de la ceilalţi regulatori din ţările limitrofe dar şi din analizele pe care le facem, vor confirma faptul că nu există nicio modificare a radioactivităţii mediului la nivel european sau în vreo ţară limitrofă României”, a declarat domnul Rodin Traicu, președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

La ora emiterii comunicatului, nivelul radiațiilor măsurate de către RNSRM, se încadrează in limitele radioactivității mediului natural.

CNCAN precizează că nu există niciun pericol pentru populație sau pentru mediu.

Biroul de presă CNCAN
14 august 2019

ANUNŢ 
Începând cu data de 01.08.2019, programările candidaţilor înscrişi la examen în vederea obţinerii permiselor de exercitare a activităţilor din domeniul nuclear de nivel 1 sau 2, ca urmare a solicitărilor înregistrate la Direcţia Autorizare Utilizare Radiaţii Ionizante din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, vor fi afişate pe site-ul CNCAN, sub formă tabelară, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data planificată pentru examinare.
PROGRAMARI EXAMENE PERMISE NIVEL 1 si 2(link)

ANUNT
„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de 31 Iulie 2019, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a unor posturi vacante.


A N U N Ț
Potrivit prevederilor art.29 indice 1  din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, se mențin până la data de 1 septembrie 2021, data până la care angajatorii au obligația de a normaliza condițiile de muncă.
Raportat la dispozițiile actului normativ invocat, termenul de valabilitate al avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite se prelungește de drept în temeiul legii fără a se impune emiterea unui nou aviz.
PREȘEDINTE,
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Rodin TRAICU


Autoritatea nationala competenta în domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute în prezenta lege, este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul în municipiul Bucuresti, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat.” .

(Extras din articolul 4 al legii nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare cu modificarile si completarile ulterioare)

Strategia Nationala de Securitate Nucleara

 Atentie!

Incepand cu data de 15.06.2016, avand in vedere lipsa de personal cu care se confrunta Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante, precum si volumul mare al lucrarilor, ne aflam in imposibilitatea de a mai solutiona cereri de autorizare in regim de urgenta.
In acest context, pana la solutionarea aspectelor organizatorice, nu se vor mai accepta cereri si documentatii in vederea emiterii autorizatiilor in regim de urgenta.

  Începând cu data de 27 august 2018, s-au revizuit chestionarele pentru obținerea permisului de exercitare nivel 2 în conformitare cu Legea 63/2018 pentru modificarea Legii nr. 111/1996, publicată in M. Of. Partea I nr. 225/2018, Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului educației nationale și al președintelui CNCAN nr. 752/3978/136 din 2018, publicate in M. Of. Partea I nr. 517bis/2018, Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 155/2018 și publicate în M. Of. Partea I nr. 576/2018 și Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive și gestionarea în siguranță a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in M. Of. Partea I nr. 550/2018.

Chestionarele pentru pregătirea examenului le găsiți la linkul http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/permise-de-exercitare-2/

În vederea participării la test, CNCAN va trimite în continuare, prin poștă, adrese scrise de programare pentru fiecare candidat.

Principii jurisprudenta CEDO29/03/2017 9:09am

Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public.

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes public08/02/2017 3:19pm

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes publicLista informațiilor de interes publicLegislatie informatii publice