Atentie!

Incepand cu data de 16 aprilie 2018, sustinerea testului scris pentru obtinerea permisului de exercitare nivel 2 se va face pe calculator. Chestionarele pentru pregatirea examenului raman cele afisate deja pe site-ul CNCAN. In vederea participarii la test, CNCAN va trimite in continuare, prin posta, adrese scrise de programare pentru fiecare candidat.

COMUNICAT DE PRESĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, CNCAN organizează întâlnirea publică privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normei privind cerinţele de bază de securitate radiologică, în data de 15 februarie 2018, ora 09:00, la sediul Ministerului Mediului, Bdul. Libertății, nr. 12, camera P1-116, parter, sector 5, București (accesul în clădire se realizează prin Strada Mitropolit Antim Ivireanul).

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate pe pagina de internet a CNCAN, la secțiunea http://www.cncan.ro/transparenta/proiecte-de-acte-normative/.  

Propunerile și observațiile referitoare la proiect se transmit prin e-mail, în format word, la adresele janeta.steti@cncan.ro și raluca.nadoliu@cncan.ro, sau prin fax, la nr. 021 316 71 07, până la data de 13 februarie 2018, ora 12:00.

Data:08.02.2018

 

 

 

 

Autoritatea nationala competenta în domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute în prezenta lege, este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul în municipiul Bucuresti, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat.” .

(Extras din articolul 4 al legii nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare cu modificarile si completarile ulterioare)

Strategia Nationala de Securitate Nucleara

 

 Atentie!

Incepand cu data de 15.06.2016, avand in vedere lipsa de personal cu care se confrunta Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante, precum si volumul mare al lucrarilor, ne aflam in imposibilitatea de a mai solutiona cereri de autorizare in regim de urgenta.
In acest context, pana la solutionarea aspectelor organizatorice, nu se vor mai accepta cereri si documentatii in vederea emiterii autorizatiilor in regim de urgenta.

Principii jurisprudenta CEDO29/03/2017 9:09am

Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public.

Documente necesare autorizarii in domeniul radiatiilor ionizante07/02/2017 11:42am

Documente necesare autorizarii in domeniul radiatiilor ionizante

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes public08/02/2017 3:19pm

Formulare tip pentru solicitari informatii de interes publicLista informațiilor de interes publicLegislatie informatii publice