• Permis
Permisul de exercitare este documentul care permite posesorului sa desfasoare activitati autorizate în domeniul nuclear.

Permisele de exercitare sunt clasificate pe 3 nivele.

Eliberarea permisului este prealabila desfasurarii activitatii din domeniul nuclear.

Eliberarea permisului de exercitare se face pe baza unei evaluari si examinari.

Drepturile obtinute pe baza permisului de exercitare nu sunt transmisibile.

Examinarea cunostintelor personalului se poate face, dupa caz, de catre titularul de autorizatie, de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare sau de un organism desemnat de CNCAN pentru certificarea personalului.

În cazul neprezentarii din motive întemeiate la examinarea organizata de catre CNCAN, solicitantul permisului de exercitare se poate prezenta, fara a achita din nou taxa si tariful prevazute de regulamentul în vigoare, de regula, la urmatoarea sesiune de examinare, dupa confirmarea programarii de catre secretarul comisiei de examinare.

În cazul primei respingeri la examinarea organizata de catre CNCAN, solicitantul permisului de exercitare se poate prezenta, de regula, la urmatoarea sesiune de examinare, dupa confirmarea programarii de catre secretarul comisiei de examinare si achitarea taxei si tarifului de examinare dovedita cu documente prevazute de regulamentul în vigoare.

În cazul celei de-a doua respingeri la examinarea organizata de catre CNCAN, solicitantul permisului de exercitare trebuie sa urmeze un program de pregatire în radioprotectie corespunzator domeniului si nivelului activitatii nucleare, avizat de CNCAN; prezentarea la o noua examinare în vederea obtinerii permisului de exercitare se poate face dupa 6 luni de la absolvirea acestui program de pregatire, daca se îndeplinesc conditiile specificate în prezentele norme, inclusiv achitarea taxei si tarifului de examinare prevazute de regulamentul în vigoare.

Tematica de examinare este precizata în capitolele VII, VIII si IX ale Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica.

Prevederi legale

Metodologia de desfasurare a examenului pentru obtinerea permisului de exercitare nivel 1 si 2
 

·Chestionarul de examen va contine 60 de intrebari (20 de intrebari de bazele radioprotectiei, 20 de intrebari de legislatie de baza si 20 de intrebari de radioprotectie operationala) din setul de intrebari de mai jos (corespunzator specialitatii candidatului).

·Intrebarile vor fi alese aleator, personalizat pentru fiecare candidat, prin intermediul computerului.
 

·Pentru fiecare intrebare exista un singur raspuns corect
 

·Durata examenului este de 90 minute
 

·Este declarat admis candidatul care raspunde corect la cel putin 80 % din intrebarile din chestionarSetul de intrebari
· Comentariile contin minimul de informatii necesare unei culturi de securitate radiologica pentru persoane cu permis de exercitare de nivel 2
· Observatiile privind setul de intrebari se pot transmite la adresa de email: chestionare@cncan.ro (Nu solicitati alte informatii la aceasta adresa !)

Examene nivel 1

Domeniul:Activitati cu risc radiologic nesemnificativ(TN)
Specialitatea:
· Tehnici nucleare - Activitati cu generatori RX (GR)
· Tehnici nucleare - Surse deschise (SD)
·  Tehnici nucleare - Surse inchise (SI)


 

Examene nivel 2 

Domeniul: Radiodiagnostic (RDG)
Specialitatea:
· Röntgendiagnostic (RTG)
· Röntgendiagnostic dentar (RTGD)
· Ftiziologie (RTGF)
·
Medicina nucleara (MN)
· Radiologie interventionala (RI)

Domeniul: Radioterapie (RDT)
Specialitatea:
· Röntgenterapie (RTT)
· Terapie cu surse deschise(TSD)
· Terapie, terapie cu acceleratori de particule (TLTA)
· Curieterapie (brachiterapie) (CRT)

Domeniul: Complex (CO)
Specialitatea:
·
Igiena radiatiilor (IR)

Domeniul: Generatori de radiatii (GR)
Specialitatea:
· Montare, reparare, întretinere,verificare - instalatii medicale (MRIVX-M)
· Montare, reparare, întretinere,verificare - instalatii industriale (MRIVX-I)
· Control nedistructiv (CNDX)
· Analize fizice (AFX)
· Röntgendiagnostic veterinar (VET)
· Control nedistructiv-control bagaje RX(CNDX_CB) 

Domeniul: Surse închise de radiatii (SI)
Specialitatea:
· Montare, reparare, întretinere,verificare - instalatii medicale (MRIVSI-M)
· Montare, reparare, întretinere,verificare - instalatii industriale(MRIVSI-I)
· Control nedistructiv (CNDSI)
· Iradieri materiale (IRM)
· Alte aplicatii (AASI)
· Control nedistructiv-control bagaje Si(CNDSI_CB)

Domeniul: Surse deschise de radiatii (SD)
Specialitatea:
· Montare, reparare, întretinere,verificare (MRIVSD)
· Radiochimie (RAD)
· Marcari (MSD)


Domeniul: Acceleratori de particule (AP)
Specialitatea:
· Acceleratori de particule (AP)