Cerinte legale
Activitatile si sursele prevazute la art.2 din Legea nr. 111/1996 republicata necesita autorizatie eliberata de comisie, cu respectarea procedurii de autorizare specifica fiecarui gen de activitate sau sursa.

Urmatoarele activitati din domeniul nuclear si surse necesita autorizatie emisa de DASRI:
a) cercetarea, proiectarea, amplasarea, productia, constructia, montajul, punerea în functiune, exploatarea, furnizarea, închirierea, importul si exportul instalatiilor radiologice;
b) producerea, furnizarea, închirierea, transferarea, manipularea, detinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporara sau definitiva, transportarea, tranzitarea, importarea si exportarea materialelor radioactive, a deseurilor radioactive si a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante;
c) furnizarea si utilizarea aparaturii de control dozimetric al radiatiilor ionizante, a materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia împotriva radiatiilor ionizante precum si a mijloacelor de containerizare sau de transport, special amenajate în acest scop.

Exceptarea de la regimul de autorizare a utilizarii este reglementata prin art. 8, 9, 10 si 11 din Normele fundamentale de securitate radiologica aprobate prin ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000

Activitatile si practicile din domeniul nuclear trebuie sa se desfasoare cu respectarea urmatoarelor cerinte:
a) spatiile de lucru trebuie sa fie corespunzator amenajate, optim dimensionate si clar delimitate, inclusiv cu bariere fizice daca este cazul;
b) sa existe un sistem de semnalizare si informare adecvat;
c) sa existe mijloace de protectie la radiatie individuale si colective în cantitatile necesare si de calitate corespunzatoare;
d) sa existe un sistem de evaluare a dozelor individuale acceptat de Comisie;
e) sa existe aparatura de masura radiometrica adecvata;
f) sa fie organizata gospodarirea deseurilor radioactive generate de activitatea autorizata;
g) sa se asigure verificarea periodica a instalatiilor radiologice, conform cu recomandarile producatorului sau cu cerintele Comisiei;
h) sa se asigure verificarea etanseitatii surselor radioactive cel putin odata la 6 luni sau conform cu cerintele Comisiei;
i) sa se asigure câte un responsabil cu securitatea radiologica pentru fiecare zona controlata;
j) sa fie accesibile serviciile unui expert acreditat, fie printr-un contract de consultanta, fie prin angajare directa;
k) sa fie implementat si mentinut un sistem de reglementari locale conform principiilor de radioprotectie;
l) sa fie organizata munca în sistem de asigurare a calitatii.


Regimul de autorizare
- SISTEMUL DE AUTORIZARE
Sistemul de autorizare se realizeaza prin una din cele doua componente:
a) înregistrarea;
b) autorizarea.

- TIPURILE DE AUTORIZATII
1.  Autorizatia de securitate radiologica pentru produs
2.  Autorizatia de securitate radiologica pentru desfasurarea de activitati din domeniul nuclear 
3.  Autorizatia de import – export
4.  Autorizatia de închiriere
5.  Autorizatia de furnizare
6.  Autorizatia de transfer
7.  Autorizatia de transport sau de tranzitare
8.  Autorizatia de detinere
9.  Autorizatia de utilizare - functionare si/sau pentru practici
10. Autorizatia de construire
11. Autorizatia de dezafectare
12. Autorizatia de manipulare
13. Autorizatia de producere

- DOSARUL DE AUTORIZARE

- DOCUMENTATIA TEHNICA
Documentatia tehnica pentru înregistrare

Documentatia tehnica pentru autorizatia de securitate radiologica de produs

Documentatia tehnica pentru autorizarea practicilor si utilizarii – functionarii

Documentatia tehnica pentru amplasare - constructie

Documentatia tehnica de import – export

Documentatia tehnica de închiriere sau transfer

Documentatia tehnica de furnizare

Documentatia tehnica de transport sau de tranzitare

Documentatia tehnica de detinere

Documentatia tehnica de manipulare

Documentatia tehnica de producere

Documentatia tehnica de dezafectare

- DURATA DE VALABILITATE A AUTORIZATIEI SI A ÎNREGISTRÃRII

- PRELUNGIREA, REAUTORIZAREA, MODIFICAREA AUTORIZATIILOR

- REGIMUL DE SANCTIONARE

- ÎNCETAREA ACTIVITÃTII