A. Factorii implicati:
• CNCAN
• ORGANISME DOZIMETRICE ACREDITATE
• TITULARII DE AUTORIZATIE


CNCAN
organizeaza evidenta centralizata a inregistrarii dozelor pentru lucratorii expusi profesional

Organismele dozimetrice acreditate
- desemnate de CNCAN si indeplinind conditiile prevazute in cap. VI din Normele de dozimetrie individuala - au urmatoarele obligatii:


• sa mentina evidenta expusilor profesional monitorizati si a dozelor atribuite pana cand persoana in cauza implineste sau ar fi implinit virsta de 75 ani, dar nu mai putin de 30 ani de la parasirea lucrului ca persoana expusa profesional
• sa puna la dispozitia CNCAN rezultatele monitorizarii individuale
• sa intocmeasca statistici anuale privind dozele colective si numarul de expusi profesionalTitularii de autorizatie:


• sunt obligati sa puna la dispozitia CNCAN rezultatele monitorizarii individuale
• trebuie sa asigure inregistrarea rezultatelor monitorizarii individuale pentru fiecare persoana expusa profesional si pentru toate persoanele supuse expunerii accidentale sau de urgenta
• sa asigure pastrarea inregistrarii rezultatelor monitorizarii individuale pana cand persoana in cauza implineste sau ar fi implinit virsta de 75 ani, dar nu mai putin de 30 ani de la parasirea lucrului ca persoana expusa profesional
• sa aduca la cunostinta persoanei implicate rezultatele monitorizarii individuale
• sa puna la dispozitia medicului competent rezultatele monitorizarii individuale in vederea interpretarii implicatiilor expunerilor la radiatii asupra starii de sanatate a persoanelor expuse


Titularii de autorizatii sunt obligati sa puna la dispozitia CNCAN tabelul cu personalul expus profesional din cadrul institutiei respective, tabel care va cuprinde urmatoarele informatii:


a. Nume si prenume; data si locul nasterii; codul numeric personal.
b. Studii generale si de specialitate.
c. Calificare/Functie.
d. Specializari, reciclari ulterioare punctului b: denumire curs; data absolvirii; organizator; numar aprobare CNCAN.
e. Data de inceput a activitatii in domeniul nuclear si tipul campului de radiatii.
f. Permisul de exercitare: domeniu, specialitate, numar, nivel.
g. Organismul dozimetric acreditat care asigura supravegherea dozimetrica, in baza unui contract cu titularul de autorizatie.
h. Doza inregistrata in ultimul an de supraveghere dozimetrica.B. Inregistrarea rezultatelor monitorizarii individuale
trebuie sa cuprinda:


• Inregistrarea dozelor individuale masurate sau estimate
• Rapoarte privind circumstantele si actiunile intreprinse in cazul expunerilor accidentale si de urgenta
• Rezultatele supravegherii radiologice a locului de munca, folosite pentru evaluarea dozelor
• Rezultatele monitorizarii individuale a expunerilor autorizate special, a expunerilor accidentale sau de urgenta (inregistrari separate de cele ale monitorizarii individuale sistematice)C. Raportari


• Rapoarte privind monitorizarea individuala sistematica (lunara sau cu periodicitatea stabilita de CNCAN)
• Rapoarte privind monitorizarea individuala in cazul expunerilor accidentale, special autorizate si de urgenta
• Rapoarte specialeOrganismele dozimetrice acreditate au obligatia de a raporta:

- Titularului de autorizatie rezultatele monitorizarii individuale:


• la termenele stabilite contractual
• in cazul expunerilor accidentale,special autorizate si de urgenta
• in cazul constatarii oricaror depasiri ale limitelor de doza


- La CNCAN rezultatele monitorizarii individuale:


• semestrial
• de indata orice depasire de doza