• DOSARUL pentru autorizarea produsului AUTORIZATIA DE SECURITATE RADIOLOGICA

1. Cerere;
2. Copii ale actelor care dovedesc ca entitatea solicitanta este persoana legal constituita;
3. Documentatie tehnica de autorizare;
4. Copii ale autorizatiilor sau avizelor emise de alte organe de stat, necesare conform legii;
5. Alte informatii considerate necesare de catre solicitant în sustinerea cererii;
6. Dovada achitarii taxei si tarifului (Regulamentul de taxe si tarife).

· Documentatia tehnica de autorizare
necesara pentru obtinerea autorizatiei de securitate radiologica de produs trebuie sa contina, dupa caz, suficiente informatii despre:

· proiect si fabricatie;
· programul de testare si rezultatul acestuia;
· sistemul de asigurare a calitatii;
· scopul pentru care a fost conceput;
· instalare, montare, întretinere;
· operare /utilizare;
· etichetare, marcare;
· servisare, reparare;
· documentatia însotitoare;
· modalitatea de dezafectare sau de eliminare ca deseu;
· alte pericole pe care le poate genera.
· Documentul tehnic care caracterizeaza produsul poate fi redactat si în limba engleza sau în limba franceza.
· Solicitantul trebuie sa prezinte, la cererea Comisiei, copii ale documentelor sau reglementarilor internationale sau nationale pe care afirma ca le respecta, în limba româna, engleza sau franceza.
· Manualul de operare sau instructiunile de utilizare trebuie sa fie redactate în limba româna si prezentate în forma în care sunt furnizate utilizatorilor.