• Suspendarea autorizatiei si retragerea autorizatiei si înregistrarii
Autorizatia se suspenda sau se retrage, în parte sau în întregime, iar înregistrarea se retrage de catre emitent, din proprie initiativa sau la sesizarea oricaror persoane fizice sau juridice, în toate cazurile în care Comisia constata ca sunt îndeplinite conditiile mentionate la art.11 din Legea nr. 111/1996.

Masura suspendarii sau retragerii autorizatiei se notifica titularului de autorizatie printr-o adresa semnata de presedintele Comisiei. Notificarea va mentiona baza legala si motivele care au dus la luarea acestei masuri. În cazul suspendarii se va mentiona si intervalul de suspendare.


Suspendarea si retragerea autorizatiei devin efective imediat ce au fost aduse la cunostinta persoanei legal constituita. Semnarea de primirea corespondentei constituie o dovada a luarii la cunostinta.


Suspendarea autorizatiei are ca efect:

a) încetarea imediata a activitatilor din domeniul nuclear;
b) obligatia titularului de a lua masuri pentru asigurarea securitatii fizice si radiologice a surselor de radiatii si a instalatiilor radiologice;
c) obligatia titularului de a prezenta în maximum 5 zile lucratoare un plan de masuri, cu termene de realizare si persoane responsabile, pentru rezolvarea problemelor care au provocat masura suspendarii;
d) obligatia titularului de a înapoia imediat Comisiei originalul autorizatiei.

Masura suspendarii se ia pentru cazurile care se apreciaza ca pot fi rezolvate într-un interval de timp nu mai mare de 4 luni calendaristice. Daca aceasta cerinta nu poate fi îndeplinita se ia masura retragerii autorizatiei.


Ridicarea suspendarii se realizeaza prin notificarea titularului în baza unui proces verbal de control în care s-a constatat ca toate motivele care au stat la baza luarii masurii de suspendare au fost îndepartate.


Ridicarea suspendarii devine efectiva din momentul primirii notificarii semnate de presedintele comisiei si a originalului autorizatiei.


Retragerea autorizatiei are ca efect:

a) încetarea imediata a activitatilor din domeniul nuclear;
b) obligatia titularului de a lua masuri pentru asigurarea securitatii fizice si radiologice a surselor de radiatii si a instalatiilor radiologice;
c) obligatia titularului de a înapoia imediat Comisiei originalul autorizatiei;
d) începerea imediata a procedurii de încetare a activitatii conform art. 28 din Legea nr. 111/1996.

• Pierderea, furtul sau deteriorarea autorizatiei sau certificatului de înregistrare
În cazul pierderii, furtului sau deteriorarii autorizatiei sau certificatului de înregistrare, titularul de autorizatie trebuie sa solicite un duplicat care se elibereaza în urmatoarele conditii:
a) o cerere în care se explica împrejurarile în care s-a produs evenimentul;
b) dovada publicarii unui anunt de anulare a autorizatiei;
c) dovada achitarii tarifului prevazut pentru modificarea autorizatiei

• Pierderea valabilitatii autorizatiei
Autorizatia îsi pierde valabilitatea în urmatoarele cazuri:
a) s-a depasit perioada de valabilitate mentionata pe autorizatie, cu exceptia prevazuta la art. 82 din Normele de securitate radiologica - proceduri de autorizare;
b) titularul de autorizatie a pierdut calitatea de persoana legal constituita;
c) titularul renunta la autorizatie, cu îndeplinirea conditiilor de încetare a activitatii;
d) activitatea sau practica autorizata a fost abandonata sau înstrainata;
e) autorizatiile au fost retrase, anulate sau suspendate.