• Cererea
Cererea de înregistrare sau de autorizare va contine cel putin urmatoarele informatii:
a) datele de identificare si sediul social ale solicitantului si ale subunitatii cum ar fi filiala, sucursala, diviziune administrativa, prin care se desfasoara activitatile nucleare;
b) practica sau activitatea nucleara care se intentioneaza sa fie autorizata sau tipurile de surse de radiatie, instalatii radiologice, material sau dispozitiv utilizat în scopul protectiei împotriva radiatiilor ionizante, etc.;
c) identificarea persoanei care poate angaja legal raspunderea solicitantului cu mentionarea functiei si a mijloacelor prin care poate fi contactat - telefon, fax, e-mail - si, daca este cazul, numele persoanei împuternicite sa reprezinte solicitantul în relatia cu Comisia;
d) mentionarea adresei postale la care poate fi trimisa corespondenta;
e) identificarea expertului acreditat, daca este cazul;
f) identificarea unei persoane de contact pentru eventualele probleme tehnice specifice care pot apare în procesul de autorizare si mijlocul prin care poate fi contactata;
g) informatiile prevazute în legile în vigoare pentru a-i conferi caracter legal în relatiile cu terti si a antrena raspunderea persoanei legal constituite (inclusiv semnatura persoanei împuternicite sa o reprezinte si stampila).