• Autorizatia de detinere
Autorizatia de detinere se elibereaza pentru instalatii radiologice sau surse de radiatie care se afla în proprietatea solicitantului daca acesta îndeplineste cel putin urmatoarele conditii:
a) dispune de conditii de depozitare care sa asigure securitatea fizica si radiologica;
b) prezinta garantii de utilizare, transferare sau predare ca deseu conform prevederilor legale, a surselor de radiatie într-un timp rezonabil, dar nu mai mare de doi ani de zile;
c) instalatiile radiologice sau sursele de radiatie au autorizatie de securitate radiologica de produs si au fost obtinute pe cai legale.

Autorizatia de detinere se solicita obligatoriu pentru instalatiile radiologice sau sursele de radiatie care se afla în litigiu sau pentru care autorizatia legala a expirat si se elibereaza numai dupa clarificarea situatiei legale a acestora în sensul
Legii nr. 111/1996, prin hotarâre a organelor în drept sau achitarea amenzii aplicate de Comisie.

Documentatia tehnica de detinere