• Durata de valabilitate a autorizatiei si a înregistrarii
Autorizatia se elibereaza pe o durata limitata de timp care de regula este de 5 ani. Comisia poate stabili, de la caz la caz, orice durata de valabilitate, mai mica de 5 ani, pentru unele autorizatii.

Autorizatiile de import, export, transfer, tranzit se elibereaza pentru o durata de timp apreciata de solicitant ca suficienta pentru realizarea activitatii, dar nu mai mult de un an.


Autorizatia de detinere pentru instalatii radiologice scoase din uz sau depozitate se elibereaza pentru o durata de cel mult doi ani.


Înregistrarea este valabila atât timp cât conditiile în care a fost obtinuta nu se schimba, dar nu mai mult de zece ani.


Înregistrarea îsi pierde valabilitatea daca:

a) durata de viata normata a produsului a expirat;
b) s-a modificat utilizarea produsului;
c) persoana responsabila a fost schimbata fara acordul Comisiei;
d) persoana legal constituita titulara a înregistrarii nu mai exista legal sau s-au modificat datele de înregistrare.