• Dosarul de autorizare
Dosarul de autorizare sau de înregistrare va avea filele numerotate si va include un cuprins.

Toate documentele din dosarul de autorizare trebuie sa fie lizibile, tiparite - dactilografiate sau la imprimanta. Nu se admit documente transmise prin fax.


În cazul în care sunt necesare copii dupa actele doveditoare acestea vor fi copii xerox sau copii dactilografiate si autentificate sau confirmate sub semnatura de catre solicitant. Nu se admit copii facute sau transmise prin fax.


Documentele de autorizare vor fi prezentate într-un dosar de încopciat.


Informatiile continute în dosarele de autorizare sau de înregistrare sunt confidentiale. Salariatii comisiei sunt obligati sa respecte confidentialitatea acestora sau caracterul de secret al unor informatii daca au fost declarate ca atare de catre solicitant, sub sanctiunea legilor în vigoare.


Dosarele incomplete, în sensul art. 49 din
Normele de securitate radiologica - proceduri de autorizare, nu intra în procesul de evaluare.

Comisia va notifica în termen de maximum 30 de zile, printr-o adresa, completarile necesare. Daca aceste completari nu se primesc în termen de cel mult o luna de la data notificarii, dosarul este respins fara nici o alta avertizare si solicitantul nu mai poate face referiri ulterioare la acesta sau sa pretinda utilizarea unor parti din el sau sa revendice taxele si tarifele achitate.


Dosarele complete, în sensul art. 49 din
Normele de securitate radiologica - proceduri de autorizare, intra în procesul de evaluare în cursul caruia Comisia poate solicita clarificari, dovezi în sustinerea afirmatiilor, expertize, refacerea unor parti din dosar, participarea directa a persoanei calificate care reprezinta solicitantul, poate efectua controale si sa dea termene pentru realizarea completarilor solicitate. Nerespectarea acestor termene, fara acordul prealabil al Comisiei, duce la respingerea cererii de autorizare.

Pentru practicile si activitatile care se autorizeaza pe faze controlul este obligatoriu la faza de punere în functiune.


Dosarele respinse sau parti din ele nu pot fi utilizate ulterior, la alte cereri de autorizare, în sensul ca ar fi deja depuse la Comisie.


Utilizarea documentatiei tehnice din dosarul de autorizare pentru obtinerea unei autorizatii de securitate radiologica de produs de catre alt importator este permisa numai cu acordul scris al persoanei legal constituite titulara a dosarului.


Procesul de evaluare dureaza cel mult doua luni si se finalizeaza cu emiterea autorizatiei sau cu o adresa de notificare a respingerii motivate a autorizarii, justificata corespunzator, în cazul neîndeplinirii conditiilor de autorizare.


Dosarele incomplete sau respinse nu se restituie.


Exemplarul al doilea al dosarului de autorizare sau înregistrare, se restituie solicitantului odata cu autorizatia sau cu certificatul de înregistrare emise. Aceste dosare vor avea numar de înregistrare si fiecare fila din dosar va avea stampila Comisiei.


Solicitantul de autorizatie poate contesta prin argumente documentate corespunzator, printr-un memoriu adresat Presedintelui CNCAN, în termen de doua luni de la data primirii adresei de notificare a respingerii autorizarii.


Solicitarea înregistrarii sau autorizarii