• Permis
Permisul de exercitare este documentul care permite posesorului sa desfasoare activitati autorizate în domeniul nuclear.

Permisele de exercitare sunt clasificate pe 3 nivele.


Eliberarea permisului este prealabila desfasurarii activitatii din domeniul nuclear.


Eliberarea permisului de exercitare se face pe baza unei evaluari si examinari.


Drepturile obtinute pe baza permisului de exercitare nu sunt transmisibile.


Examinarea cunostintelor personalului se poate face, dupa caz, de catre titularul de autorizatie, de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare sau de un organism desemnat de CNCAN pentru certificarea personalului.


În cazul neprezentarii din motive întemeiate la examinarea organizata de catre CNCAN, solicitantul permisului de exercitare se poate prezenta, fara a achita din nou taxa si tariful prevazute de regulamentul în vigoare, de regula, la urmatoarea sesiune de examinare, dupa confirmarea programarii de catre secretarul comisiei de examinare.


În cazul primei respingeri la examinarea organizata de catre CNCAN, solicitantul permisului de exercitare se poate prezenta, de regula, la urmatoarea sesiune de examinare, dupa confirmarea programarii de catre secretarul comisiei de examinare si achitarea taxei si tarifului de examinare dovedita cu documente prevazute de regulamentul în vigoare.


În cazul celei de-a doua respingeri la examinarea organizata de catre CNCAN, solicitantul permisului de exercitare trebuie sa urmeze un program de pregatire în radioprotectie corespunzator domeniului si nivelului activitatii nucleare, avizat de CNCAN; prezentarea la o noua examinare în vederea obtinerii permisului de exercitare se poate face dupa 6 luni de la absolvirea acestui program de pregatire, daca se îndeplinesc conditiile specificate în prezentele norme, inclusiv achitarea taxei si tarifului de examinare prevazute de regulamentul în vigoare.


Tematica de examinare este precizata în Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica si 
Ordinul 102/2018

-CLASIFICARE PERMISE

-
ELIBERAREA PERMISELOR DE NIVEL 1 SI 2

-
Formular de taxe si tarife pentru obtinerea permisului de exerictare de nivel 1

-
Formular de taxe si tarife pentru obtinerea permisului de exerictare de nivel 2

-
ELIBERAREA PERMISELOR DE NIVEL 3

• LISTA POSESORILOR PERMISULUI DE EXERCITARE NIVEL 3
EXPERTII ACREDITATI IN PROTECTIE RADIOLOGICA