• DOSARUL pentru autorizarea activitatii de DETINERE

1. Cerere;
2. Copii ale actelor care dovedesc ca entitatea solicitanta este persoana legal constituita;
3. Documentatie tehnica de autorizare;
4. Copii ale autorizatiilor sau avizelor emise de alte organe de stat, necesare conform legii;
5. Alte informatii considerate necesare de catre solicitant în sustinerea cererii;
6. Dovada achitarii taxei si tarifului (Regulamentul de taxe si tarife).

· Documentatia tehnica de autorizare
necesara pentru obtinerea autorizatiei de detinere trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

· Sursele si instalatiile radiologice la care se precizeaza tipul, modelul, componenta, denumirea comerciala, producatorul sau importatorul, parametrii maximi, datele de identificare;
· Modalitatea de pastrare în conditii de securitate fizica si de securitate radiologica;
· Motivarea detinerii.