• Autorizarea
Autorizatia reprezinta documentul oficial emis de comisie prin care se acorda titularului dreptul de a desfasura activitati din domeniul nuclear si are calitatea de înscris oficial. Drepturile obtinute pe baza autorizatiei nu pot fi transmise fara acordul Comisiei.

Autorizatia este actul prin care se dovedeste legalitatea activitatilor din domeniul nuclear.

Autorizatia este valabila numai pentru titularul si numai pentru activitatile nucleare sau practicile pentru care a fost eliberata.

Respectarea limitelor, conditiilor si termenelor înscrise în autorizatie sau în anexele care o însotesc este obligatorie.

Documentatia tehnica pe baza careia s-a eliberat autorizatia face parte integranta din autorizatie. Modificarea unilaterala a acesteia de catre solicitant este interzisa si duce la anularea autorizatiei.

Autorizatia precede desfasurarea activitatilor din domeniul nuclear.


Solicitarea înregistrarii sau autorizarii