• DOSARUL pentru autorizarea activitatii de DEZAFECTARE

1. Cerere;
2. Copii ale actelor care dovedesc ca entitatea solicitanta este persoana legal constituita;
3. Documentatie tehnica de autorizare;
4. Copii ale autorizatiilor sau avizelor emise de alte organe de stat, necesare conform legii;
5. Alte informatii considerate necesare de catre solicitant în sustinerea cererii;
6. Dovada achitarii taxei si tarifului (Regulamentul de taxe si tarife).

· Documentatia tehnica de autorizare
necesara pentru obtinerea autorizatiei de dezafectare trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

· descrierea instalatiei supuse dezafectarii;
· descrierea procesului de dezafectare cu accentuare pe decontaminare, optimizarea radioprotectiei si aplicarea principiului ALARA;
· prezentarea managementului deseurilor radioactive rezultate;
· procedurile de lucru ale organizatiei care executa dezafectarea.