• Înregistrarea
Înregistrarea reprezinta operatiunea prin care persoanele legal constituite solicitante sunt autorizate sa detina, sa amplaseze si sa construiasca, sa utilizeze si sa dezafecteze prin unitati autorizate sursele de radiatie si instalatiile radiologice care fac obiectul înregistrarii cu respectarea prevederilor legii, a reglementarilor specifice si a instructiunilor de utilizare.

Înregistrarea se solicita pe clase de surse de radiatie sau instalatii radiologice.

Drepturile dobândite pe baza înregistrarii nu pot fi transmise fara acordul Comisiei.

Înregistrarea poate fi solicitata numai pentru surse de radiatie si instalatii radiologice cu autorizatie de securitate radiologica pentru produs valabila la data înregistrarii initiale.

Este supusa înregistrarii utilizarea surselor de radiatie si a instalatiilor radiologice care nu pot fi exceptate de la regimul de autorizare si care îndeplinesc cel putin una din urmatoarele conditii:
a) sunt clasificate si utilizate ca surse etalon, surse de calibrare sau surse test si activitatea fiecareia nu depaseste 370 MBq;
b) instalatii radiologice care contin surse alfa sau beta active si care nu necesita prezenta unui operator;
c) instalatii radiologice care contin surse gama active a caror activitate nu depaseste 3,7 GBq si care nu necesita prezenta unui operator;
d) instalatii radiologice care contin generatori de radiatie si care nu necesita prezenta unui operator, iar daca prezenta acestuia este necesara nu are acces si nu este necesar accesul în fasciculul direct de radiatie în timpul procesului normal de lucru;
e) instalatii radiologice care contin generatori de radiatie utilizate în roentgendiagnosticul dentar intraoral si în radiodiagnostic si a caror înalta tensiune radiogena nu depaseste 80 kV;
f) sunt clasificate astfel prin autorizatia de securitate radiologica de produs emisa de comisie.

Sunt supuse înregistrarii activitatile care implica prezenta surselor naturale de radiatie mentionate la art. 91 al Normelor fundamentale de securitate radiologica, daca Comisia a decis în acest sens, în temeiul art. 92 din normele citate.

Certificatul de înregistrare constituie dovada înregistrarii sursei de radiatie sau instalatiei radiologice si reprezinta baza legala pentru desfasurarea activitatilor nucleare permise.

Conditiile si limitele impuse în certificat sunt echivalente conditiilor si limitelor impuse în autorizatie.
Documentatia tehnica pe baza careia s-a eliberat certificatul de înregistrare face parte integranta din înregistrare. Modificarea unilaterala a acestuia de catre solicitant este interzisa si duce la anularea înregistrarii.

Înregistrarea precede desfasurarea activitatilor din domeniul nuclear.


Solicitarea înregistrarii sau autorizarii

Documentatia tehnica pentru înregistrare