• Autorizatia de dezafectare
Autorizatia de dezafectare permite demontarea instalatiilor radiologice si demolarea constructiilor aferente prin intermediul unei organizatii cu autorizatie de manipulare corespunzatoare.

Pentru instalatiile mentionate la art. 39 alin. 4 din
Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare, pentru care nu este necesara autorizatia de dezafectare, dezafectarea trebuie efectuata prin intermediul unei organizatii cu autorizatie de manipulare corespunzatoare.

Documentatia tehnica de dezafectare