• Autorizatia de construire
Autorizatia de construire permite realizarea constructiei si amenajarilor necesare, montajul instalatiilor radiologice si functionarea acestora pe timp limitat numai pentru a permite reglajul acestora, efectuarea testelor de acceptare si de eficacitate a ecranelor de protectie.

Pentru practicile care se autorizeaza în faza unica montajul instalatiilor radiologice si efectuarea testelor de acceptare si de eficacitate a ecranelor de protectie sunt permise numai daca beneficiarul a notificat Comisia despre intentia de a utiliza aceste instalatii si face dovada acestei notificari.


Montatorul este obligat sa ia masurile necesare care sa permita utilizarea instalatiei radiologice de catre beneficiar numai dupa obtinerea autorizatiei de utilizare.


Documentatia tehnica pentru amplasare - constructie