• Autorizatia de utilizare - functionare si/sau pentru practici
Practicile care implica utilizarea instalatiilor radiologice sau/si a surselor de radiatie se autorizeaza pe faze de realizare, dupa caz, si anume:
a) amplasarea;
b) constructia inclusiv montajul;
c) functionarea - utilizarea inclusiv întretinerea;
d) conservarea;
e) dezafectarea.

Fazele de realizare pot fi comasate, sau este posibil ca unele din aceste faze sa nu fie necesare pentru anumite practici.


Pentru faza de utilizare a unei instalatii radiologice se poate emite o autorizatie partiala, de functionare de proba, în conditiile art. 8, pct. 7 si pct. 8 din
Legea nr. 111/1996 pe o durata de cel mult doi ani.

Acest tip de autorizatie se emite numai în cazurile în care comisia considera ca sunt necesare informatii suplimentare privind comportarea în exploatare a instalatiei sau sunt necesare masurari care nu pot fi efectuate decât pe o perioada mai lunga de timp.


Autorizarea pe faze de realizare este obligatorie pentru urmatoarele practici:

a) radioscopia si radiografia medicala, cu exceptia celor stomatologice;
b) radiografia industriala;
c) radioterapia;
d) medicina nucleara - in vivo si terapie;
e) practici care implica utilizarea surselor deschise de radiatie a caror activitate depaseste cel putin de 1000 de ori limita de exceptare din tabelul 2-B, anexa nr. 2 din Normele fundamentale de securitate radiologica;
f) practici care implica utilizarea instalatiilor dotate cu surse închise de radiatii gamma cu activitatea mai mare de 37 GBq sau surse de neutroni utilizate pentru activare;
g) practici care implica utilizarea acceleratoarelor.

În cazul în care amenajarile se realizeaza în cladiri existente faza de amplasare si faza de constructie pot fi comasate.Documentatia tehnica pentru amplasare - constructie


Documentatia tehnica pentru autorizarea practicilor si utilizarii – functionarii


Documentatia tehnica de dezafectare