Legi
Norme si Ghiduri
Ghiduri
Inspectie si supraveghere
Autorizare personal instalatii nucleare
Regulament taxe si tarife
Legislatie comunitara
Tratate, acorduri, conventii

Potrivit prevederilor art.29 indice 1 din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii de-
osebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie
2018, se mențin până la data de 1 septembrie 2021, data până la
care angajatorii au obligația de a normaliza condițiile de muncă.

Raportat la dispozițiile actului normativ invocat, termenul de
valabilitate al avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții
deosebite se prelungește de drept în temeiul legii fără a se impune
emiterea unui nou aviz.