NSN 07 rev. 1 - Norme de securitate nucleara privind pregatirea raspunsului la tranzienti, accidente si situatii de urgenta la centralele nuclearoelectrice,aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 102/18.05.2020 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 449 din data de 28 mai 2020 

NSN 16 rev. 1 - Norme de securitate nucleara privind supravegherea, intretinerea, testarea si inspectiile in exploatare pentru instalatiile nucleare,aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr.122/2020 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 619 din data de 15 iulie 2020  

NSN 21 rev.1Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare ,aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 86/2020 si publicate in Monitorul Oficial. Partea I, nr. 597 din data de 8 iulie 2020. 

NSN 27 - Norme privind utilizarea standardelor pentru evaluarea si imbunatatirea continua a securitatii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice,aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 114/2020 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 546 din data de 25 iunie 2020 

•GSN 10 - Ghidul de securitate nucleara privind analizele care utilizeaza ipoteze legate de timp relevante pentru managementul imbatranirii instalatiilor nucleare, aprobat prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 60/2020, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 223 din data 19 martie 2020. 

•NSN 22 - Norme privind autorizarea instalatiilor nucleare,aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 336/03.01.2019 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din data de 03 ianuarie 2019

NSN 24 - Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare , publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 31 octombrie 2019. 

•NSN 25 - Norme privind transparenta decizionala in procesul de autorizare a instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 81/2019, publicate in Monitorul Oficial Partea I nr. 356 din data de 8 mai 2019. 

NSN 26 - Norme privind interfetele dintre securitatea nucleara, securitatea radiologica, protectia fizica, protectia împotriva amenintarilor cibernetice si controlul de garantii nucleare,aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 332/2019 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 989 din data de 09 decembrie 2019

GSN 07 - Ghid de securitate nucleara privind pregatirea retehnologizarii instalatiilor nucleare aprobat prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 341/09.01.2019 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din data de 09 ianuarie 2019 

GSN 08 - 
Ghid de securitate nucleara privind evaluarea instalatiilor 
nucleare pentru repornire dupa opririle neplanificate, aprobat prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 27 din 18.02.2019, publicat in 
MonitorulOficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din data de 
3 aprilie 2019  

GSN 09 - Ghid privind dezvoltarea si evaluarea culturii de securitate nucleara, aprobat prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 182 din 18.07.2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din data de 6 august 2019 

•NSN 16 rev.0 - Normele de securitate nucleara privind supravegherea, intretinerea, testarea si inspectiile in exploatare pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 96/2018, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din data de 17 mai 2018.  

GSN 03 - Ghid privind indeplinirea obiectivului general de securitate nucleara stabilit prin normele fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, aprobat prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 338/22.12.2018 pentru aprobarea si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1096 din data de 22 decembrie 2018

NSN 18 - Normele de securitate nucleara privind inregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea experientei de exploatare pentru instalatiile nucleare , publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr 513 din 03 iulie 2017 

NSN 23 - Norme de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare , publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 438 din 13 iunie 2017  

GSN 05 - Ghidul privind formatul cadrul si continutul raportului final de securitate nucleara pentru reactoarele de cercetare , publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.561 din 14 iulie 2017 

GSN 06 - Ghidul privind formatul cadrul si continutul raportului final de securitate nucleara pentru fabricile de combustibil nuclear , publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 565 din 17 iulie 2017 

Norme privind utilizarea standardelor pentru proiectarea, implementarea, evaluarea si imbunatatirea continua a sistemelor de protectie fizica pentru instalatiile nucleare, materialele nucleare si alte surse de radiatii ionizante aferente acestora(NPF 04), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 59/2021 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 610 din data de 18 iunie 2021.

Norme privind transparenta decizionala in procesul de autorizare a instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 81/12.04.2019 si publicate in Monitorul Oficial Paqrtea I nr.356 din 8 mai 2019 

Norme de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01) publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 14/12/2010.

Norme de securitate nucleară privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectric (NSN-02) publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855bis din 21/12/2010.

Ghid de securitate nucleara privind codurile si standardele industriale pentru centralele nuclearoelectrice (GSN-01), aprobat prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr.51/23.03.2015 si publicat in MO Partea I nr. 228/03.04.2015.  

Ghid privind verificarea independenta a analizelor si evaluarilor de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (GSN-02), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 21 septembrie 2015.  

•Ghidul privind formatul-cadru si continutul Raportului Final de Securitate Nucleara pentru centralele nuclearoelectrice (GSN-04), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 08 octombrie 2015.  

•Normele de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare (NSN-05), publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 751 din 08 octombrie 2015.  

Norme de securitate nucleara privind protectia instala-tiilor nucleare impotriva evenimentelor externe de origine naturala (NSN-06), aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr.242/29.12.2014 si publicate in MO Partea I nr. 34/15.01.2015. 

•Norme privind evaluarile probabilistice de securitate nucleara (NSN-08), aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr.316/2006 si publicate in MO Partea I nr.980 / 07.12.2006.

Norme privind protectia centralelor nuclearoelectrice împotriva incendiilor si exploziilor interne (NSN-09) aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr.141/2006 si publicate in M.O nr.500/09.06.2006.     

Norme privind revizuirea periodica a securitatii nucleare pentru centralele nucleare (NSN-10) aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN Nr.135/2006 si publicate in Monitorul Oficial nr.439/22.05.2006

Norme privind sistemul de racire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare (NSN-11) aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr.136/2006 si publicate in Monitorul Oficial nr.444/23.05.2006.     

Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU (NSN-12) din 23/11/2005 publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1097 din 06/12/2005.

•Norme privind sistemele de oprire rapidã pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13) din 23/11/2005 publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1084 din 02/12/2005.

•Norme privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere si personalul de pregãtire specificã din centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare si din alte instalatii nucleare (NSN-14 rev. 1) din 01/05/2014 publicate in Monitorul Oficial, nr. 350/bis din 13/05/2014.  

•Norme de securitate nucleara privind managementul imbatranirii pentru instalatiile nucleare(NSN-17), publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr 34 din 18 ianuarie 2016.  

Norme privind politica de securitate nucleara si evaluarea independenta a securitatii nucleare (NSN-20), publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 22 septembrie 2015.   

Normele de securitate nucleara privind supravegherea, intretinerea, testarea si inspectiile in exploatare pentru instalatiile nucleare (NSN-16), publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 17 mai 2018.