•Norme de securitate radiologica  privind   desfaurarea  practicilor de control al parametrilor de proces cu radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul  presedintelui  CNCAN   nr. 154/2023   si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.759 din 22.08.2023 

Norme  de   securitate  radiologica  in  practicile de  radiologie de diagnostic  si  radiologie   interventionala,   aprobate  prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 186/2022 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.947 din 28.09.2022  

Reglementari specifice privind cerintele de scolarizare si pregatire in protectie radiologica a personalului medical, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, interimar, al ministrului educatiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 2.195/5.622/200/2021 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1152 bis din 3 decembrie 2021. 

Norme deprotectie radiologica - procedura de acceptare a intreprinderilor externeaprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 98/2021 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 974 din 12.10.2021. 

Norme de dozimetrie individuala si radon, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 180/2020 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1225 bis din 14.12.2020. 

Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 237 din 2019 pentru,publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.798 din data de 2 oct. 2019.(atasat).
 
Norma de securitate radiologica privind desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 179/2019 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 709 din 29.08.2019.

Norme privind cerintele de baza de securitate radiologicaaprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018. 

Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.550 din 2.07.2018.

•Normele privind estimarea dozelor efective si a dozelor echivalente datorate expunerii interne si externe, aprobate prin Ordinul CNCAN nr.145/2018si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr. 555 bis din 3 iulie 2018

Ordinul presedintelui CNCAN nr. 102/2018 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica.  

•Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul CNCAN 155/2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr. 576 bis din 9 iulie 2018 

Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale (NSR-04), aprobate prin Ordinul comun MSF si CNCAN, nr. 285/79/2002 si publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 446 bis din 25 iunie 2002 

pdf-icon.jpg

Normele de autorizare a lucrului cu surse de radiatii în exteriorul incintei special amenajate (NSR-05), aprobate prin ordinul nr. 73/11.02.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 297 din 7 mai 2002   


Norme de dozimetrie individuala (NSR-06), aprobate prin ordinul nr. 180/05.09.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 bis din 22 octombrie 2002   


Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica (NSR-07), aprobate prin ordinul nr. 202/15.10.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr 936 bis din 20.12.2002 


Ordinul CNCAN nr. 102/2018 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica 

Norme de securitate radiologica in practica de radioterapie (NSR-12), aprobata prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 94/14.04.2004   

Norme de securitate radiologica pentru practica de medicina nucleara. (NSR-14)  

Normativ de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante (NSR-15), aprobat prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 421 din 22.12.2004 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 107 din 02.02.2005  

Norma privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice (NSR-21), aprobata prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 276 din 26.09.2005 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 923 din 17.10.2005  

Norma privind monitorizarea radioactivitatii mediului in vecinatatea unei instalatii nucleare sau radiologice (NSR-22), aprobata prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 275 din 26.09.2005 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 923 din 17.10.2005.  

Normele privind calculul dispersiei efluentilor radioactivi evacuati in mediu de instalatiile nucleare (NSR-23), aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 360 din 20.10.2004 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 1.159 bis / 08.12.2004  

Normele privind masurarile meteorologice si hidrologice la instalatiile nucleare (NSR-24), aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 361 din 20.10.2004 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 1.189 bis / 13.12.2004  

Ordinul nr. 291/27.08.2004 pentru modificarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, (NSR-27), aprobate prin Ordinul 173/2003, al presedintelui CNCAN si publicate in MO, Partea I nr. 924 din 23.12.2003.  

Ordinul nr. 292/31.08.2004 pentru modificarea Normelor de dozimetrie individuala, (NSR-28), aprobate prin Ordinul 180/2002, al presedintelui CNCAN si publicate in MO, Partea I nr. 1253 din 24/12/2004  

Ordinul nr. 293/30.08.2004 pentru modificarea si completarea Normelor de securitate radiologica in practica de radioterapie, (NSR-29), aprobate prin Ordinul 94/2004, al presedintelui CNCAN si publicate in MO, Partea I nr. 1253 din 24/12/2004.  

Norme de securitate radiologica - Sisteme de masurare cu surse de radiatii (NSR-30), cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin Ordinul 294/30.08.2004, al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 1253 din 24/12/2004  

Ordinul privind interzicerea utilizarii instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fara intensificator de imagine, nr. 372/2005, (NSR-31), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1098 din 06/12/2005.

Ordinul MS/CNCAN nr. 1484 din 28.12.2005/nr. 396 din 13.12.2005 privind prelungirea termenului de utilizare a instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fara dispozitiv de control al debitulu (NSR-32), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 19/01/2006.  

Protocol privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicalã si/sau biomedicalã, (NSR-33), nr. EN/8546 din 27.03.2006 / nr. 4510/VZ/ din 20.03.2006 si nr. 566 din 29.03.2006, incheiat intre Ministerul Sãnãtãtii, Comisia Nationala pentru Controlul Activitãtilor Nucleare si Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintificã.  

Ordin nr. 64/299/2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare si al Ministerului Sanatatii privind stabilirea comisiilor de etica pentru avizarea expunerilor medicale in cercetarea medicala si biomedicala (NSR-34), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 298 din 03/04/2006   

Ordinul nr. 66/300/9.112 /2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Ministerului Sanatatii si al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica pentru aprobarea Reglementarilor specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicala si biomedicala (NSR-35), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 19/04/2006.   

Ordinul nr. 258/2006 din 04/10/2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare privind interzicerea utilizãrii instalatiilor radiologice medicale de microradiofotografie, (NSR-36), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 16/10/2006.  

Ordinul nr. 181/2006 din 05/07/2006 privind aprovizionarea cu produse pentru care nu s-a obtinut autorizatia de produs, model sau tip în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 111 (NSR-37), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 698 din 15/08/2006  

Normele privind expertul in fizica medicala aprobate prin Ordinul comun nr. 1272 din 17.10.2006 al Ministrului Sanatatii Publice si nr. 266 din 09.10.2006 al Presedintelui (NSR-38), Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 07/11/2006.