Document standard in temeiul Regulamentului CEE nr 1493_93 al Consiliului 

Norma privind cerințele de elaborare și implementare a programului de protecție împotriva radiațiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive, aprobată prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 104/2022 şi publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 565 din 09.06.2022. 

NTR-01-Norma privind cerintele de autorizare a activitatii de transport

•NTR-03–Norma privind elaborarea raportului de securitate al unui model de colet

Ordin privind aprobarea instructiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (Euratom) nr. 1493/93 din 8 iunie 1993 privind expeditiile de substante radioactive intre statele membre 

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1493/93 AL CONSILIULUI din 8 iunie 1993 privind transportul substanțelor radioactive între statele membre 

NORMA PRIVIND SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL EXPEDIERILOR INTERNATIONALE DE DESEURI RADIOACTIVE SI COMBUSTIBIL NUCLEAR UZAT IMPLICAND TERITORIUL ROMANIEI, a fost aprobata prin ordinul presedintelui CNCAN nr. 443/2008 si publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 / 27.11.2008 .

NDR-06 

Documentul standard

Formular de solicitare aprobare import surse radioactive (Request for consent)

Formular de notificare expediere surse radioactive (Notification prior to shipment)