Ordinul presedintelui CNCAN nr.129/2018 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui CNCAN nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat 

Ordin privind aprobarea normelor privind cerintele de securitate radiologica la depozitarea definitiva a deseurilor radioactive

Norme fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive (NDR-01 republicata)

Norme privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate (NDR-02)

Norme privind clasificarea deseurilor radioactive (NDR-03)

Norme privind limitarea eliberarilor de efluenti radioactivi in mediu (NDR-04)

Normele privind supravegherea si controlul expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat impliacnd teritoriul Romaniei, (NDR-06), aprobate prin ordinul Presedintelui CNCAN nr. 443/ 19.11.2008, ordin ce transpune integral Directiva Consiliului 2006/117/EURATOM privind supravegherea si controlul transferurilor de deseuri radioactive si combustibil uzat, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L337/21 din 03.12.2006.

Norma privind cerintele de securitate pentru dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice (NDR-07), aprobate prin ordinul Presedintelui CNCAN nr. 115 din 30/05/2017, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 15/06/2017.

Norme de securitate pentru activitati de predepozitare a deseurilor radioactive, surselor inchise uzate si a combustibilului nuclear uzat(NDR-08), Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 02 august 2017.