Norme privind cerintele de eliberare a materialelor si cladirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 155/2022 si publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 808 din 17.08.2022.

Normei privind cerințele de securitate pentru activitățile de predepozitare a deșeurilor radioactive, surselor închise uzate și a combustibilului nuclear uzat, aprobată prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 103/2022 şi publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 587 din 16.06.2022.

Norma privind cerințele de securitate pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice, aprobată prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 102/2022 şi publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 587 din 16.06.2022.

Norme fundamentale pentru gestionarea în siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat, aprobate prin ordinul Presedintelui CNCAN nr. 74/2022, publicatae in Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 13/05/2022 

Ordinul presedintelui CNCAN nr.129/2018 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui CNCAN nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat 

Ordin privind aprobarea normelor privind cerintele de securitate radiologica la depozitarea definitiva a deseurilor radioactive  

Norme privind clasificarea deseurilor radioactive (NDR-03)

Norme privind limitarea eliberarilor de efluenti radioactivi in mediu (NDR-04)

Normele privind supravegherea si controlul expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat impliacnd teritoriul Romaniei, (NDR-06), aprobate prin ordinul Presedintelui CNCAN nr. 443/ 19.11.2008, ordin ce transpune integral Directiva Consiliului 2006/117/EURATOM privind supravegherea si controlul transferurilor de deseuri radioactive si combustibil uzat, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L337/21 din 03.12.2006.