Ordinul ministrului afacerilor interne si al presedintelui CNCAN
nr. 150/138/2021 , publicat in MonitorulOficial al Romaniei,
Partea I nr. 1058 din 04.11.2021 pentru modificareasi completarea
Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice
riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului
afacerilor interne si al presedintelui CNCAN nr. 61/113/2018
si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 523 bis din
26.06.2018


Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice
riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor
interne si al presedintelui CNCAN nr. 61/113/2018 si publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I nr. 523 bis din 26.06.2018.
Normele privind prevenirea, pregatirea si raspunsul in caz de situatii
de urgenta pentru categoria de pregatire pentru urgenta I, categoria de
pregatire pentru urgenta II si categoria de pregatire pentru urgenta III
aprobate prin Ordinul CNCAN 146/2018

Normele privind prevenirea, pregatirea si raspunsul in caz de situatii
de urgenta pentru categoria de pregatire pentru urgenta IV si categoria
de pregatire pentru urgenta VI, aprobate prin Ordinul CNCAN
nr. 147/2018