Strategia Nationala de Securitate Nucleara

Legea nr. 63/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea,autorizarea si controlul activitatilor nucleare

•Legea 111/1996(r2) varianta consolidata februarie 2014


•HG 729/2018 ROF CNCAN

•HG nr. 526 pentru aprobarea Planului national de actiune la radon, publicat in monitorul oficial al Romaniei, partea I, Nr. 645/25.VII.2018

Legea nr. 703/2001 privind raspunderea civila pentru daune nucleare

Hotărârea nr. 655/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în mediu cu radiaţii nucleare

Ordinul CNCAN nr. 40/1990 - privind criteriile de incadrare a locurilor de munca in categorii de risc radiologic