HG nr. 483 pentru aprobarea Regulamentului privind accesarea si implementarea mecanismului de asistenta internationala prin intermediul Retelei de asistenta si raspuns la urgenta nucleara sau radiologica (RANET-Response Assistance Network), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 451/16 mai 2024;


Legea nr. 234/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, precum si pentru modificarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International


Strategia Nationala de Securitate Nucleara

Legea nr. 63/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea,autorizarea si controlul activitatilor nucleare

•Legea 111/1996(r2) varianta consolidata februarie 2014


•HG 729/2018 ROF CNCAN

•HG nr. 526 pentru aprobarea Planului national de actiune la radon, publicat in monitorul oficial al Romaniei, partea I, Nr. 645/25.VII.2018

Legea nr. 703/2001 privind raspunderea civila pentru daune nucleare

Hotărârea nr. 655/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în mediu cu radiaţii nucleare

Ordinul CNCAN nr. 40/1990 - privind criteriile de incadrare a locurilor de munca in categorii de risc radiologic