Norme privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare (NMC-01), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 65/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

Ordinul nr. 236/2014 pentru modificarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 65/2003, si pentru modificarea si completarea Normelor privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de aprovizionare destinate instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 70/2003.


Norme privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare (NMC-02), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 66/2003, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, modificate prin Ordinul nr. 286/2004 din 27.08.2004 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 24/09/2004

Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicatela evaluarea si alegerea amplasamentelor instalatiilor nucleare (NMC-03), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 67/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003

Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de cercetare - dezvoltare in domeniul nuclear (NMC-04), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 68/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003

Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la proiectarea instalatiilor nucleare (NMC-05), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 69/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003 

Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de aprovizionare destinate instalatiilor nucleare (NMC-06), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 70/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003 

Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de fabricare a produselor si de furnizare a seerviciilor destinate instalatiilor nucleare (NMC-07), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 71/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, modificate prin Ordinul nr. 287/2004 din 27.08.2004 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 24/09/2004

Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de constructii-montaj destinate instalatiilor nucleare (NMC-08), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 72/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003

Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de punere in functiune a instalatiilor nucleare (NMC-09), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 73/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003

Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii pentru exploatarea instalatiilor nucleare (NMC-10), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 74/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003

Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la dezafectarea instalatiilor nucleare (NMC-11), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 75/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003

Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la producerea si utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize si calcule destinate instalatiilor nucleare (NMC-12), aprobate prin ordinul nr. 76 din 30.05.2003 al presedintelui CNCAN si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003

Norme pentru stabilirea claselor de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii in fabricarea produselor si realizarea serviciilor destinate instalatiilor nucleare (NMC-13), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 407/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 02 februarie 2005