Normele privind alimentele si furajele contaminate radioactiv dupa un accident nuclear sau alta situatie de urgenta radiologica (NIN-01), aprobate prin Ordinul comun MSF, MAAP si CNCAN, nr. 856/112/91/2002 si publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 297 din 7 mai 2002.    


Normele privind alimentele si ingredientele alimentare tratate cu radiatii ionizante (NIN-02), aprobate prin Ordinul comun MSF, MAAP si CNCAN, nr. 855/98/90/2002 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 25 aprilie 2002.  


Norme privind monitorizarea radiologicã a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare si procesare (NIN-03).