Normele de control de garantii în domeniul nuclear (NGN-01), aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 363 din 14 septembrie 2001 si publicate in Monitorul Oficial al României nr. 766 din 30 noiembrie 2001.  

Lista detaliata a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive (NGN-02), aprobata prin Hotarare a G.R. nr 916 din 22 august 2002 si publicata in Monitorul Oficial al României nr 687 din 18 septembrie 2002.  

Norma din 14.12.2004 (NGN-03), publicata in M.Of., partea 1 nr. 110 din 03.02.2005,privind procedurile de autorizare pentru activitati din domeniul nuclear care implica materiale,dispozitive,echipamente,si informatiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare.