•Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 906 din 09.10.2023 a Normelor privind cerințele pentru angajarea, pregătirea și calificarea personalului care asigură paza și/sau protecția fizică a materialelor și instalațiilor protejate din domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 182/08.09.2023. 
Norme privind cerintele pentru angajarea, pregatirea si calificarea personalului care asigura paza si/sau protectia fizica a materialelor si a instalatiilor protejate din domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 182 din 08.09.2023 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 906 din 9 octombrie 2023. 

Norme privind utilizarea standardelor pentru proiectarea, implementarea, evaluarea si imbunatatirea continua a sistemelor de protectie fizica pentru instalatiile nucleare, materialele nucleare si alte surse de radiatii ionizante aferente acestora(NPF 04), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 59/2021 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 610 din data de 18 iunie 2021. 

 •Normele de protectie fizica in domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr.173 din 26 octombrie 2021 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr 1130 bis din 26 noiembrie 2021.

Norma privind avizarea personalului care desfasoara activitati profesionale, cu caracter permanent sau temporar, in punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare sau care are acces la informatii secrete de stat (NPF-03), aprobata prin ordin al presedintelui CNCAN nr.8/12.01.2006 si publicata in Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 138/14.02.2006.