Regulament din 14/06/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 604 din 01/09/2009 privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare

* Contul prevazut la art 3 alin (1) in care se vor plati tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii in domeniul nuclear este RO98TREZ7055032XXX006052.