Regulamentul (CE) NR. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate in mod legal in alt stat membru si de abrogare a Deciziei Nr. 3052/95/CE

REGULAMENTUL (CE) NR 764/2008(pdf)

Punctul de informare despre produse, prevazut in Regulamentul (CE) Nr. 764/2008

Punctul de informare despre produse, prevazut in Regulamentul (CE) Nr. 764/2008

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 300/2007 AL CONSILIULUI din 19 februarie 2007 de stabilire a unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 300/2007

REGULAMENTUL (CE) NR. 1717/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  din 15 noiembrie 2006 de instituire a unui instrument de stabilitate

REGULAMENTUL (CE) NR. 1717/2006

REGULAMENTUL (Euratom) NR. 302/2005 AL COMISIEI din 8 februarie 2005 privind aplicarea garanțiilor nucleare Euratom

REGULAMENTUL (Euratom) NR. 302/2005

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1493/93 AL CONSILIULUI din 8 iunie 1993 privind transportul substanțelor radioactive între statele membre

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1493/93

 

 

Directiva 2014/87/EURATOM a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/EURATOM de instituire aunui cadru comunitar pentru securitatea nucleara a instalatiilor nucleare

Directiva 2014/87/EURATOM

Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 2003/122/Euratom

Directiva 2013/59/EURATOM

Directiva 2011/70/EURATOM a Consiliului, din 19 iulie 2011, de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabila si in conditii de siguranta a combustibilului uzat si a deseurilor radioactive

Directiva 2011/70/EURATOM

Directiva 2009/71/EURATOM a Consiliului, din 25 iunie 2009, de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare

Directiva 2009/71/EURATOM

DIRECTIVA 2008/99/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal

DIRECTIVA 2008/99/CE

DIRECTIVA 2006/117/EURATOM A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2006 privind supravegherea si controlul transferurilor de deseuri radioactive si combustibil uzat 

DIRECTIVA 2006/117/EURATOM

Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului, din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice

Directiva 98/34/CE

Ghid aplicare Directiva 98/34/CEDecizia 2008/312/Euratom a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a formularului standard pentru supravegherea si controlul expedierilor de deseuri radioactive si combustibil uzat, prevazut de Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului

Decizia 2008/312 EURATOM


 

RECOMANDAREA COMISIEI din 11 octombrie 2010 privind aplicarea articolului 37 din Tratatul Euratom

Recomandare 2010/635/EURATOM

RECOMANDAREA COMISIEI din 7 iulie 2009 pentru un sistem sigur și eficace de transmitere a documentelor și a informațiilor privind dispozițiile Directivei 2006/117/Euratom a Consiliului

Recomandare 2009/527/EURATOM

RECOMANDAREA COMISIEI din 11 februarie 2009 privind implementarea sistemului de evidență contabilă și control al materialelor nucleare de către operatorii instalațiilor nucleare

Recomandare 2009/120/EURATOM

RECOMANDAREA COMISIEI din 4 decembrie 2008 privind criteriile aplicabile exportului de deșeuri radioactive și de combustibil uzat în țările terțe

Recomandare 2008/956/EURATOM

COMMISSION RECOMMENDATION of 18 December 2003 on standardised information on radioactive airborne and liquid discharges into the environment from nuclear power reactors and reprocessing plants in normal operation

Recomandare 2004/2/EURATOM

 

 


DIRECTIVA CONSILIULUI
din 4 decembrie 1990
privind măsurile de protecție operațională a lucrătorilor externi expuș