Legislatie

Acord intre Guvernul Republicii Socialiste România si Agentia Internationala Pentru Energia Atomica referitor la aplicarea garantiilor in cadrul tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare, ratificat de Consiliul de Stat al RSR prin Decretul nr. 394 din 11 octombrie 1972

Protocol între România si Agentia Internationala Pentru Energie Atomica, aditional la acordul dintre Republica Socialista România si Agentia Internationala Pentru Energie Atomica pentru aplicarea garantiile in legatura cu tratatul de neproliferare a armelor nucleare, ratificat de Parlamentul Romaniei prin Legea 100/19 iunie 2000


Reglementari


Tipuri de autorizatii

Autorizatii pentru activitati privind materialele, dispozitivele, echipamentele si informatiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive
1.1. Autorizatie pentru producere;
1.2. Autorizare pentru furnizare;
1.3. Autorizatie pentru inchiriere;
1.4. Autorizatie pentru transfer;
1.5. Autorizatie pentru detinere;
1.6. Autorizatie de import;
1.7. Autorizatie de export

Autorizatii pentru informatii nepublicate aferente materialele, dispozitivele, echipamentele si informatiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive de
2.1. Autorizarea detinerii;
2.2. Autorizarea transferului;
2.3. Autorizarea importului;
2.4. Autorizarea exportului

Autorizatii pentru garantarea neproliferarii armelor nucleare
3.1 Autorizarea unor transferuri interne speciale intre zonele de bilant material;
3.2 Autorizatie unor operatiuni speciale, efectuate in interiorul unei zone de bilant material (dezasamblare fascicule etc.)


Tipuri de avizari

Avizarea responsabilului de garantii nucleare.


Continutul documentatiei de autorizare

Continutul documentatiei de autorizare a importului/exportului:
Cererea de autorizare a importului/exportului trebuie sa contina:
1.1.1. Operatiunea ceruta (import, export);
1.1.2. Date referitoare la unitatea care desfasoara operatiunea de import/export (denumire, adresa, telefon, fax)
1.1.3. Date referitoare la materialele nucleare, nenucleare, echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;
1.1.4. Data si locul la care va avea loc operatiunea;
1.1.5. Locul in care se transfera raspunderea de la importator la exportator/de la exportator la importator, conform contractului incheiat intre cele doua parti;
1.1.6. Copie dupa contract;
1.1.7. Mijlocul de transport;
1.1.8. Asuigurarea protectiei fizice a transportului;
1.1.9. Persoana responsabila cu efectuarea operatiunii de import/export;
1.1.10.Semnatura si stampila persoanei imputernicite sa reprezinte titularul de autorizatie

Copie dupa certificatul de inmatriculare

Copie dupa certificatul de inregistrare fiscala

Copie de pe declaratia utilizatorului final

Copii vizate de banca de pe dispozitiile de plata a taxelor si tarifelor de autorizare conform Regulamentului de taxe si tarife