Inregistrarea in evidenta CNCAN a Operatorilor de Materiale Metalice Reciclabile

 • Pentru reglementarea activitatilor cu risc de aparitie a surselor orfane, in conformitate cu prvederile art.2 lit i si art.35 din Legea nr. 111/1996, CNCAN impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Nationala a Vamilor au elaborat Normele privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intregul ciclu de colectare, comercializare si procesare (http://www.cncan.ro/assets/NIN/nin-03.pdf)

 • Implementarea cerintelor Normelor privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intregul ciclu de colectare, comercializare si procesare se va face cu sprijinul expertilor acreditati de CNCAN, care sunt specializati pentru unul si domeniile si practicile specificate mai jos:

domeniu                    practica

SI            manipulare, control nedistrutiv, controlul proceselor, alte aplicatii (carotaj radioactiv)

SD            manipulare, alte aplicatii (protectia mediului), analize fizico-chimice,

 

 •  lista expertilor acreditati de cncan este disponibila accesand Lista experti protectie radiologica

  • Operatorii de Materiale Metalice Reciclabile, au obligatia de a gasi solutii pentru monitorizarea radiologica a materialelor pe care le proceseaza, iar orice expeditii trebuie insotite de buletine de monitorizare radiologica a materilelor metalice reciclabile.

   • monitorizarea radiologica se va putea face: „fie prin forte proprii, fie prin contractarea unui laborator de incercari notificat sau a unui operator autorizat sa manipuleze surse radioactive”.

   • operatorii de transport trebuie sa solicite, prin aranjamente contractuale cu expeditorul de materiale metalice reciclabile, un buletin de monitorizare radiologica din care sa rezulte ca materialele metalice reciclabile care urmeaza sa se transporte, nu au continut radioactiv.

  • Pentru recunoaterea capabilitatii de monitorizare trebuie sa se inregistreze in evidenta CNCAN, acest lucru fiind obligatoriu pentru Operatorii de Materiale Metalice Reciclabile a caror capacitate de procesare/stocare depaseste oricare din urmatoarele valori:

                            a) 10 tone materiale metalice din otel inoxidabil;

                            b) 10 tone materiale metalice neferoase;

                            c) 1.000 tone materiale metalice feroase in general.


   

  Demersuri pentru inregistrare in evidenta CNCAN a Operatorilor de Materiale Metalice Reciclabile

  Lista operatorilor inregistrati